...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0184 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
Sub-departement Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met beperking, Wetenschapsbeleid
Titel Websites. - Toegankelijkheid.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Deze federale regering engageerde zich om websites en digitale documenten maximaal toegankelijk te maken voor alle gebruikers, inclusief ouderen, kleurenblinden, slechtzienden en personen met een handicap. Een inclusieve samenleving is een samenleving die uitgaat van de diversiteit van haar leden en waar iedereen gebruik kan maken van dezelfde faciliteiten. Personen met en zonder handicap nemen samen het openbaar vervoer, gaan samen naar de sportclub, shoppen in dezelfde winkels, wonen dezelfde theatervoorstelling bij en zijn elkaars collega's op de werkvloer. Heel wat websites zijn reeds toegankelijk voor personen met een handicap door te beantwoorden aan de AnySurfer-toegankelijkheidsnormen. Ik verwijs ook naar het wetsvoorstel betreffende toegankelijkheid van websites van overheidsinstanties (Kamer, 2014-2015, DOC 54 0426). Het Europees Parlement nam in februari 2014 de ontwerprichtlijn 2012/0340(COD) aan waarvan de principes in november 2014 werden goedgekeurd door de Europese Raad. We hoeven niet te wachten op deze dwingende Europese regels om stappen vooruit te zetten. Des te vroeger toegankelijkheidsexperts betrokken worden in het ontwikkelingsproces, des te eenvoudiger het is om met beperkte aanpassingen de website toegankelijk te maken. Audits op het einde van het proces zijn enkel een zinvol sluitstuk als er een voortraject geweest is. 1. Welke maatregelen voorziet u om te komen tot maximale toegankelijkheid van de overheidswebsites? 2. Zal u samen met uw collega's een wetgevend initiatief nemen in lijn met de ontwerprichtlijn of een omzendbrief uitwerken naar voorbeeld van de Vlaamse regering in 2008? 3. Welk standpunt neemt BelgiŽ in op Europese fora met betrekking tot de ontwerprichtlijn? Steunt BelgiŽ het standpunt van de Europese Commissie of onderschrijft ze de tekst van het Europees Parlement? 4. Hoe kunnen toegankelijkheidsexperts vroeger betrokken worden in het ontwikkelingsproces? 5. Wat is de rol van respectievelijk de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) en de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) in deze? Hoe verhoudt zicht dit tot de rol van de verschillende overheidsdepartementen die websites aanmaken of beheren? 6. Wat is het (ruw) geschatte aantal personen in BelgiŽ met een motorische handicap? 7. Wat is het (ruw) geschatte aantal personen in BelgiŽ die blind of slechtziend zijn? 8. Wat is het (ruw) geschatte aantal personen in BelgiŽ die kleurenblind zijn? 9. Wat is het (ruw) geschatte aantal personen in BelgiŽ die slechthorend of doof zijn? 10. Wat is het (ruw) geschatte aantal dyslectici in BelgiŽ? 11. Wat is het (ruw) geschatte aantal epileptici in BelgiŽ? 12. Wat is het (ruw) geschatte aantal personen in BelgiŽ die last hebben om repetitieve handelingen uit te voeren?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De POD MI (Maatschappelijke Integratie) is een nieuwe website aan het uitwerken, opdat hij vlotter toegankelijk zou zijn voor personen met een handicap in vergelijking met de huidige website. Onze nieuwe website wordt uitgewerkt overeenkomstig de volgende "goede praktijken" inzake toegankelijkheid: - De pagina's van de site bevatten correcte typografische aanduidingen; - Het taalgebruik is duidelijk herkenbaar en samenhangend; - De inhoud van de pagina wordt in de juiste volgorde gelezen, zonder stijlpagina's (style sheets); - Het lettertype en de spaties zorgen voor een vlotte leesbaarheid; - De tekst is aangepast aan de gecontrasteerde achtergrond; - De (hoofd)navigatie van de site is vlot herkenbaar; - Voor de illustraties moet een tekstueel alternatief voorzien zijn voor personen die ze niet correct kunnen lezen. De nieuwe website van de POD Maatschappelijke Integratie zou operationeel moeten zijn tegen eind 2015. Wat de vragen 1 tot 5 betreft, verwijs ik naar het antwoord dat door mijn collega de vice-eersteminister en minister van Digitale Agenda werd gegeven op uw schriftelijke vraag nr. 53 van 4 februari 2015. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 15, blz. 108) Voor wat betreft vragen 6 tot 12 beschikt mijn administratie alleen maar over beperkte data, namelijk over aandoeningen enkel met betrekking op handicapevoluties sedert midden 2013.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSOCIAAL LEVEN
Eurovoc-descriptorenTOEGANG TOT DE INFORMATIE | GEHANDICAPTE | SOCIAAL LEVEN | FACILITEITEN VOOR GEHANDICAPTEN | INTERNET | INTERNETSITE