...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0182 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën
Sub-departement Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met beperking, Wetenschapsbeleid
Titel Federale overheidsdiensten. - Gerechtelijke procedures tegen andere overheden.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

De federale overheidsdiensten zijn dikwijls betrokken partij in gerechtelijke procedures tegen andere overheden, zoals de gemeenten, provincies, intercommunales, Gewesten en Gemeenschappen, enz. 1. Kan u meedelen in hoeveel gerechtelijke procedures uw administratie betrokken was, opgesplitst voor de jongste vijf jaar, en opgesplitst al naargelang het ging om een geschil met een gemeente, provincie, Gewest, Gemeenschap, intercommunale, andere federale overheidsdienst of andere instelling? 2. a) Wat is de aard van het overgrote deel van deze procedures? b) Op wat hebben ze betrekking? 3. Wat waren de kosten die hieraan verbonden waren, opgesplitst naargelang de aard van de kostprijs, en opgesplitst voor de jongste vijf jaar? 4. Op welke manier tracht uw administratie dure proceskosten te vermijden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Belspo werd in 8 procedures betrokken waarbij ook andere overheden betrokken waren. Het betreft de Franse Gemeenschap, de provincie Waals-Brabant, de Vlaamse Gemeenschap en het Waals Gewest. 2. - Met de Franse Gemeenschap betreft het bijna allemaal geschillen die betrekking hebben op de dossiers "Lasten van het verleden - Onderwijs", die Belspo erfde van het voormalige Ministerie van Nationale Opvoeding. - Het geschil met het Waalse Gewest betreft het totstandkomen van een Decreet dat de werking van een vooruitgeschoven post van de Koninklijke Sterrenwacht van België te Redu zou kunnen hinderen door de plaatsing van een windmolenpark. Belspo heeft de vernietiging ervan gevraagd voor de Raad van State. - Een procedure van Belspo had betrekking op het totstandkomen van het Vlaamse Archiefdecreet die Belspo in tegenspraak achtte met de Archiefwet. 3. Er werd in totaal, sedert 2010, voor 18.604,20 euro betaald aan twee advocatenkantoren. 4. De Belgische Staat moet zijn belangen als eiser en als gedaagde steeds nauwgezet verdedigen, wat kosten met zich meebrengt indien men een kwalitatieve verdediging wil voeren.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEIDSAPPARAAT | OVERHEID | RECHTSINGANG
Vrije trefwoordenKOSTEN