...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0180 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Financiën
Sub-departement Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met beperking, Wetenschapsbeleid
Titel Opdrachten gegund aan advocaten(kantoren). - Regelgeving. - Overzicht.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

1. Werd er voor de materies die tot uw bevoegdheid behoren sinds het begin van deze legislatuur een beroep gedaan op advocaten(kantoren)? 2. Zo ja: a) voor welke opdrachten werd een beroep gedaan op advocaten(kantoren); b) welke (gunnings)procedure werd daartoe gevolgd; c) welke advocaten(kantoren) betreft het en wat waren de criteria om deze advocaten(kantoren) te selecteren; d) wat was de totale kostprijs voor deze opdracht(en)? Graag ook een opsplitsing per advocaat/advocatenkantoor; e) waar zijn deze uitgaven in de begroting terug te vinden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Ja, het Federaal Wetenschapsbeleid werd een beroep gedaan op een advocatenkantoor wanneer dat nodig was. 2. a) Voor de verdediging van de belangen van de Belgische Staat werden advocaten aangesteld. b) Gezien de hoogdringendheid, werd er geen gunningsprocedure doorlopen, dit is een uitzondering die voorzien is in de wet op de overheidsopdrachten. c) - Liedekercke, Wolters, Kirckpatrik - Coteaux Avocats - Rensonlex - Eubelius - Lydian - MBCK - Xirius - Theeuwissen, Ketsman Appelmans - MarconRubens d) 5392,62 euro; Liedekercke, Wolters, Kirckpatrik: 1157,62 euro; Coteaux Avocats: 4235 euro. e) BA 46 21 01 12 11 01.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | MINISTER | OVERHEID | ADVOCAAT
Vrije trefwoordenCONSULTANCY | KOSTEN