...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0535 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement FinanciŽn, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel Omvang van de fraude met btw op elektriciteit.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

De regering trekt de btw op elektriciteit voor residentiŽle gebruikers op van 6 naar 21 procent, onder meer omdat het verlaagde tarief aanleiding zou hebben gegeven tot fraude. Een reactie kon dan ook niet uitblijven, en er moest worden bijgestuurd. 1. Wat is de omvang van die fraude? 2. Van welke fraudemechanismen wordt er gebruikgemaakt? 3. Hoe is de omvang van die fraude sinds de invoering van het verlaagde tarief geŽvolueerd? 4. Waarom kan die vorm van fraude niet op een andere manier worden aangepakt?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B057
Publicatiedatum 11/01/2016, 20152016
Antwoord

1. Er zijn effectief controles bij leveranciers van elektriciteit aan de gang. Het is momenteel voorbarig om de omvang van de onregelmatigheden in te schatten gelet op de hoeveelheid informatie die moet behandeld worden. U zal begrijpen dat het over een massa klanten gaat. Daarom heeft de AABBI zich gewend tot de belangrijkste leveranciers teneinde de juiste toepassing na te gaan van het verlaagd tarief aangaande verkopen voor huishoudelijk gebruik. 2. Het verlaagd tarief geldt enkel voor huishoudelijk gebruik en is dus niet van toepassing in een commercieel of professioneel kader. Zoals bepaald in artikel 2, 16bis, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en als dusdanig hernomen in artikel 1bis van het koninklijk besluit nr. 20 tot vaststelling van de tarieven van de BTW en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, hebben de lopende controles juist tot doel de correcte toepassing van deze bepalingen te verifiŽren. 3. In dat kader komt het erop aan te controleren of het verlaagd tarief ten onrechte werd toegepast sedert 1 april 2014 of vanaf een latere datum. 4. Overeenkomstig art. 51, ß 1, 1e, van het BTW-wetboek is de leverancier van de goederen de belasting verschuldigd. Het komt eveneens aan deze belastingschuldige toe aan te tonen dat de voorwaarden voor de toepassing van het verlaagd tarief vervuld zijn.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenELEKTRISCHE ENERGIE | FISCALITEIT | FRAUDE | BTW