...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0534 - Zittingsperiode : 54


Auteur Georges Gilkinet, Ecolo-Groen
Departement Minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement FinanciŽn, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel Evolutie van de inkomsten van de verpakkingsheffing.
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Drankverpakkingen zijn onderworpen aan een verpakkingsheffing, waarvan de tarieven verschillen naargelang het om eenmalige of herbruikbare verpakkingen gaat. 1. Wat is de wettelijke grondslag voor die heffing en het bedrag ervan? 2. a) Hoeveel bedraagt die heffing per stuk, voor de eenmalige en voor de herbruikbare verpakkingen? b) Hoe evolueerde dat tarief de jongste vijf jaar? 3. Waartoe wordt de opbrengst van de verpakkingsheffing aangewend? 4. a) Wat leverde de verpakkingsheffing op eenmalige verpakkingen de schatkist de jongste vijf jaar telkens op? b) Met hoeveel drankverpakkingen stemmen die jaarlijkse ontvangsten telkens overeen? Graag een opsplitsing per soort verpakking (glazen flessen, petflessen, blikjes, brikken). 5. a) Wat leverde de verpakkingsheffing op herbruikbare verpakkingen de schatkist de jongste vijf jaar telkens op? b) Met hoeveel drankverpakkingen stemmen die jaarlijkse ontvangsten telkens overeen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B057
Publicatiedatum 11/01/2016, 20152016
Antwoord

1. De wettelijke basis voor de verpakkingsheffing vindt men terug in Boek III van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur. De tarieven vindt men terug in artikel 371 van deze wet. 2. a) Overeenkomstig artikel 371 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur bedraagt de verpakkingsheffing 1,4100 euro per hectoliter product verpakt in individuele herbruikbare verpakkingen en 9,8600 euro per hectoliter product verpakt in individuele andere dan herbruikbare verpakkingen (zijnde wegwerpverpakkingen). b) De hierboven vermelde tarieven van de verpakkingsheffing werden ingevoerd bij de wet van 28 maart 2007 tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 april 2007) en zijn onveranderd gebleven tot op heden sedert de datum van hun inwerkingtreding, zijnde 10 april 2007. 3. De ontvangsten inzake verpakkingsheffing worden voor een stuk toegewezen aan het RIZIV en dit overeenkomstig artikel 67quinquies van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, ingevoegd bij de wet van 20 juli 2005. Dit artikel luidt als volgt: "vanaf 1 februari 2005 wordt een bedrag van 130.000.000 euro voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen en van de met accijnzen gelijkgestelde taksen en toegewezen aan het RIZIV ten voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging. Vanaf 1 januari 2006 kan de Koning middels een in Ministerraad overlegd besluit het bedrag van de toewijzing bedoeld in het vorige lid wijzigen. Dit bedrag wordt gestort in gelijke maandelijkse schijven." Overeenkomstig de bepaling van de Memorie van toelichting op deze wet van 20 juli 2005 dient ter bevestiging van de initiŽle begroting 2005 en van de begrotingscontrole 2005 van de verpakkingsheffing vanaf 2005 een bijkomend bedrag van 130.000.000 euro toegekend aan de alternatieve financiering van de gezondheidszorg. 4 en 5. Hierna de cijfers met betrekking tot de bruto-ontvangsten en de hoeveelheden inzake herbruikbare verpakkingen en wegwerpverpakkingen gedurende de periode 2010-2014. Er zijn geen cijfers beschikbaar over de hoeveelheden noch over de ontvangsten per categorie van verpakking (glas, PET, blik, brik, en zo meer).

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenVERPAKKING | FISCALITEIT | DRANKENINDUSTRIE | MILIEUHEFFING