...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0533 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement FinanciŽn, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel Europese studie. - Btw-fraude.
Datum indiening08/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

De Europese Unie heeft onlangs enkele cijfers bekendgemaakt met betrekking tot de btw-inningsgraad in elk van de EU-lidstaten met uitzondering van Cyprus en KroatiŽ. Die studie toont aan dat de EU-lidstaten in 2013 bijna 168 miljard euro aan btw-inkomsten hebben gederfd. 1. a) Heeft u kennis kunnen nemen van de cijfers voor ons land? b) Hoeveel btw is BelgiŽ in 2013 misgelopen? c) Hoeveel procent van het verschuldigde btw-bedrag werd er daadwerkelijk geÔnd? 2. Hoe zijn het verschuldigde bedrag en het daadwerkelijk geÔnde bedrag de afgelopen vijf jaar in ons land geŽvolueerd? 3. Naar aanleiding van die studie pleit de Europese Unie voor een grondige hervorming van de btw-inningssystemen in Europa. a) Welke lessen trekt u uit die studie met betrekking tot het Belgische beleid? b) Welke maatregelen heeft u genomen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B103
Publicatiedatum 27/01/2017, 20162017
Antwoord

1. De studie waarnaar het geachte Lid verwijst, is de jongste editie van de jaarlijkse Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU Member States (http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm). Ze werd in opdracht van de Europese Commissie (DG TAXUD) opgemaakt door het Poolse onderzoeksbureau CASE en het Nederlandse Centraal Planbureau.†† De jongste editie werd begin september 2015 voorgesteld en betreft een update van gelijkaardige studies uit de voorbije jaren.† Iedere update houdt weliswaar niet alleen een aanvulling in van de tijdreeks maar ook een herziening van vorige ramingen. Zoals toegelicht in het antwoord op een eerdere parlementaire vraag (Senaat, schriftelijke vraag nr. 6-187 van 31 oktober 2014), heeft dit zowel te maken met een verfijning van de methodologie als met een actualisering van de brongegevens en de hypotheses. Het geeft meteen aan dat de gepubliceerde waarden eerder het resultaat zijn van complexe statistische ramingen dan van precieze metingen. Volgens de meest recente publicatie bedroeg de VAT Gap of btw-kloof voor ons land in 2013 zowat 3,2 miljard euro of afgerond 10,5 % van de theoretisch verschuldigde btw. 2. De jongste publicatie bevat slechts ramingen voor de periode 2009-2013. Ter vergelijking worden daarom tevens de resultaten uit de twee vorige edities opgenomen in de tabel. Het bovenste gedeelte vermeldt de btw-kloof uitgedrukt in miljoenen euro en het onderste gedeelte de btw-kloof uitgedrukt in procenten ten opzichte van de volgens de studies theoretische verschuldigde btw. Een vergelijking van de verschillende lijnen leert dat de ramingen van jaar tot jaar aanzienlijk kunnen worden bijgesteld en dit zowel in opwaartse als neerwaartse zin. 3. Uit de studie blijkt niet alleen dat de VAT gap in BelgiŽ onder het EU-gemiddelde ligt, maar de jongste jaren bovendien wat afneemt. De VAT gap is overigens niet alleen terug te voeren tot de minderontvangsten ten gevolge van georganiseerde btw-fraude, maar kent ook andere oorzaken zoals materiŽle vergissingen, faillissementen en dergelijke. De strijd tegen de btw-fraude, in het bijzonder tegen de georganiseerde intracommunautaire btw-fraude, was en blijft hoe dan ook een permanent aandachtspunt binnen de controlestrategie van mijn administratie. Zo wordt continu ingezet op de modernisering van invorderings- en controleprocedures en op de verbetering van de administratieve samenwerking met binnenlandse en buitenlandse administraties. Mijn administratie maakt hierbij maximaal gebruik van nieuwe technologieŽn om alle relevante fiscale informatie samen te brengen en te analyseren, in het bijzonder via technieken van datamining. Mijn administratie is zo een drijvende kracht binnen het Europese Eurofisc-netwerk dat gegroeid is uit een pluridisciplinair initiatief van risico-analyse ontwikkeld door Belgische gespecialiseerde controlediensten. Binnen de Benelux werd trouwens op initiatief van dezelfde diensten een nieuw veelbelovend project gelanceerd van social network analysis. Dit project werd recent ook voorgesteld op Europees niveau en kon daar op ruime bijval rekenen van de lidstaten. Een projectgroep onder leiding van de Europese Commissie zal daarom onderzoeken hoe deze nieuwe technieken een zo ruim mogelijke verspreiding kunnen worden gegeven binnen de Europese Unie. De mogelijkheden om op nationaal niveau grondige hervormingen van het btw-systeem door te voeren om dit fundamenteel fraudebestendiger te maken, zijn momenteel uitermate beperkt door de strikte contouren van de bestaande Europese regelgeving. De diensten van de Europese Commissie hebben daarom aangekondigd dat zij zelf op middellange termijn voorstellen zullen doen voor aanpassingen van die Europese regelgeving om op die manier de nationale btw-systemen structureel meer bestand te maken tegen georganiseerde btw-fraude.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | BELASTINGFRAUDE | EUROPESE UNIE | BTW