...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0531 - Zittingsperiode : 54


Auteur Griet Smaers, CD&V
Departement Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement Financiën, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel De btw-eenheid.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Sinds 1 april 2007 kunnen btw-belastingplichtigen een btw-eenheid vormen op basis van artikel 4, § 2 van het Btw-Wetboek en het koninklijk besluit nr. 55 van 9 maart 2007 met betrekking tot de regeling voor belastingplichtigen die een btw-eenheid vormen, indien zij daartoe een verzoekschrift indienen onder de vorm van het formulier 606A opgesteld en bekendgemaakt door de belastingadministratie op 28 maart 2007. Kan u meedelen, op jaarbasis, sinds 1 april 2007: 1. hoeveel btw-eenheden er bestaan; 2. hoeveel belastingplichtigen er behoren tot deze btw-eenheden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B057
Publicatiedatum 11/01/2016, 20152016
Antwoord

Zoals vermeld in de vraag van de afgevaardigde, bestaat de mogelijkheid om een BTW-eenheid te creëren sinds 1 april 2007. De tabel hieronder toont de evolutie van het aantal.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenBELASTINGPLICHTIGE | FISCALITEIT | BTW