...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0527 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement Financiën, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel Opdrachten gegund aan advocaten(kantoren). - Regelgeving. - Overzicht.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

1. Werd er voor de materies die tot uw bevoegdheid behoren sinds het begin van deze legislatuur een beroep gedaan op advocaten(kantoren)? 2. Zo ja: a) voor welke opdrachten werd een beroep gedaan op advocaten(kantoren); b) welke (gunnings)procedure werd daartoe gevolgd; c) welke advocaten(kantoren) betreft het en wat waren de criteria om deze advocaten(kantoren) te selecteren; d) wat was de totale kostprijs voor deze opdracht(en)? Graag ook een opsplitsing per advocaat/advocatenkantoor; e) waar zijn deze uitgaven in de begroting terug te vinden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B062
Publicatiedatum 15/02/2016, 20152016
Antwoord

1. Sedert 11 oktober 2014 tot 10 september 2015 werd in diverse dossiers een beroep gedaan op advocaten(-kantoren). 2. De hierna opgenomen tabel geeft, voor elke overheidsopdracht, het onderwerp, de gevolgde gunningsprocedure zoals vermeld in de wet van 15 juni 2006 houdende de overheidsopdrachten evenals de totale kostprijs van de opdracht weer. b) Deze uitgaven werden aangerekend op de sectie 18 - FOD Financiën, afdeling 61 of 40 van de Algemene Uitgavenbegroting. c) De criteria om deze advocaten te selecteren zijn verschillend per dossier. De opdrachten tot aanstelling van een financieel raadgever en een juridisch raadgever voor de Belgische Staat kunnen omwille van hun specifieke techniciteit slechts toegewezen worden aan een welbepaald kantoorop basis van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gebaseerd op artikel 26, § 1, 1°, f) van de wet van 15 juni 2006 houdende overheidsopdrachten. Het kabinet van Clifford Chance LLP is geselecteerd op basis van ervaring, de technische kennis en de capaciteit om de opdracht snel uit te voeren. Voor het dossier vermeld onder punt 3 van de tabel is het kantoor SASPJ White en Case LLP geselecteerd op basis van het gunningscriterium prijs. Voor het dossier vermeld onder punt 4 van de tabel is het kantoor Clifford Chance LLP geselecteerd op basis van de gunningscriteria prijs,kwaliteit en de ervaring van de personen belast met de uitvoering van de opdracht.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | MINISTER | OVERHEID | ADVOCAAT
Vrije trefwoordenCONSULTANCY | KOSTEN