...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0526 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement Financiën, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel Hypotheken. - Wanbetalingen.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Ik herinner mij volgend hallucinant cijfer nog van eind 2009: volgens cijfers uit de financiële wereld werd bijna 10 % van de Amerikaanse woonkredieten niet afgelost, wat op dat moment een record was in de Verenigde Staten. In concrete cijfers komt het erop neer dat bijna één op de tien afbetalingen van Amerikaanse woonkredieten minstens één maand achterstand had opgelopen. Bij 1,37 % van de woonkredieten gaat de kredietverlener zelfs over tot het beslag op de woning. Cijfers die ons zijn bijgebleven. De toestand was op het eerste zicht minder dramatisch in België, maar we vragen ons toch af hoe het verder is geëvolueerd. 1. Hoe zit het met het jaarlijks aantal achterstallen op de Belgische hypotheken? Kan u een cijfer geven van het aantal wanbetalers (minstens één maand achterstand) in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014? Zijn er al cijfers bekend voor het eerste kwartaal van 2015? 2. Kan u misschien ook een regionale spreiding geven van dezelfde cijfers? Hoeveel hypotheken in het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? 3. Hoeveel inbeslagnames van woningen werden er uitgevoerd in de betrokken periodes? Heeft men al cijfers voor de eerste maanden van 2015?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B049
Publicatiedatum 09/11/2015, 20152016
Antwoord

1. en 2. Bijgevoegde tabel geeft de evolutie weer van het aantal personen met een achterstallig hypothecair krediet, uitgesplist per gewest. Over de periode 2010-2014 is er een toename voor de drie gewesten. De meest recente cijfers van augustus 2015 tonen echter voor de eerste keer sinds de crisis van 2008 een daling van het aantal kredietnemers dat moeilijkheden ondervindt bij de terugbetaling van zijn hypothecair krediet. Het is te vroeg om hierover al uitspraken te doen, maar mogelijk zijn dit de eerste signalen die duiden op een kentering. Verder dient er ook op gewezen te worden dat , ondanks de toename van het aantal wanbetalers in absolute cijfers, het relatieve aandeel beperkt blijft. Het aantal hypothecaire kredietnemers is de voorbije jaren immers ook steeds toegenomen. Het is dan ook logisch dat het aantal wanbetalers eveneens stijgt: hoe meer kredieten in omloop zijn, hoe meer betalingsmoeilijkheden zich kunnen voordoen. Belangrijk is echter dat de verhouding van het aantal wanbetalers tot het totale aantal kredietnemers beperkt (1,5%) én stabiel blijft (+ 0,1% op vijf jaar). 3.Wij beschikken niet over deze informatie aangezien die niet in de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank geregistreerd wordt. Mogelijks kan ze echter wel bekomen worden bij de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders, die het Centraal Bestand van Berichten van beslag, delegatie, loonoverdracht, collectieve schuldenregeling en protest beheert.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFINANCIELE INSTELLING
Eurovoc-descriptorenSCHULDENLAST | HYPOTHEEK | FINANCIELE INSTELLING | BETALING | BESLAG OP BEZITTINGEN