...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0525 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement FinanciŽn, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel Het onevenwicht op de derde trap van hiŽrarchie van de centrale diensten van de FOD FinanciŽn.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 287 van 20 april 2015 geeft u mij een overzicht van de verdeling van de betrekkingen per taalgroep in de centrale diensten van de FOD FinanciŽn. Hieruit blijkt dat er op de derde taaltrap een fors onevenwicht bestaat van niet minder dan 105 betrekkingen ten nadele van de Nederlandstaligen. De scheeftrekking doet zich vooral, doch niet uitsluitend, voor bij het contractueel personeel. Welke maatregelen neemt u om deze forse scheeftrekking ten nadele van de Nederlandstaligen op korte termijn recht te trekken?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B062
Publicatiedatum 15/02/2016, 20152016
Antwoord

De samenstelling van het taalkader is een momentopname die wordt beÔnvloed door allerlei elementen, zoals mutaties van ambtenaren naar de buitendiensten op hun verzoek, bevorderingen waarbij zij naar een hogere taaltrap overgaan of de centrale diensten verlaten en pensioneringen. Daarbovenop zijn er nog onvoorziene omstandigheden waarop de administratie geen enkele vat heeft, zoals overlijdens en vrijwillige ontslagen. Dit laatste speelt nog meer bij contractuelen die de mogelijkheid krijgen om hun status van contractueel personeelslid door aanwerving om te zetten tot statutair ambtenaar, zowel bij de FOD FinanciŽn als bij een andere overheid, of die de administratie verlaten voor een tewerkstelling in de privťsector. De FOD FinanciŽn beschikt niet altijd over de mogelijkheden om hierop op korte termijn in te spelen. Zo was er de tijdelijke wervingsstop voor statutairen en vinden er momenteel geen aanstellingen van contractuelen meer plaats, zodat vertrekkende contractuelen niet meer kunnen worden vervangen en het taalevenwicht binnen deze personeelscategorie moeilijk actief beÔnvloed kan worden, indien meer personeelsleden van de Nederlandse taalrol dan deze van de Franse taalrol de FOD FinanciŽn verlaten. Daar heeft de FOD vanzelfsprekend geen invloed op. Ongeacht al het voorgaande wordt er uiteraard steeds naar gestreefd om, met de mogelijkheden die er zijn, het taalevenwicht binnen de kortst mogelijke tijd te herstellen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenBELASTINGADMINISTRATIE | TAALGROEP | PERSONEEL | OVERHEID | PERSONEEL OP CONTRACTBASIS