...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0523 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude
Sub-departement FinanciŽn, Bestrijding van de fiscale fraude
Titel Belastinginkomsten gegenereerd door nieuwe Belgen.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Ons land kent een grote migratie. Niet alleen emigratie, maar nog meer immigratie. Elk jaar komen tienduizenden nieuwe migranten dit land binnen en worden ze Belgisch burger: de wettelijke mogelijkheden zijn voldoende gekend. En dan zijn er nog de regelmatige regularisaties om humanitaire of andere redenen. Deze nieuwe burgers worden door het feit van het Belgisch staatsburgerschap ook onmiddellijk belastingplichtigen. 1. Er moeten ongetwijfeld cijfergegevens bestaan over het jaarlijks aantal nieuwe particuliere belastingplichtigen in ons land in 2010, 2011, 2012, 2013 en (voor zover al beschikbaar) 2014. 2. Bestaan hierover ook regiogerelateerde cijfers? 3. Kan u mij een idee geven van de belastinginkomsten die de nieuwe staatsburgers over de betrokken jaren voor ons land genereren?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B062
Publicatiedatum 15/02/2016, 20152016
Antwoord

1 tot 3. Vooreerst dient opgemerkt dat de onderwerping aan de inkomstenbelasting geregeld is door de artikelen 3 tot 5 van het WIB. Belangrijk is op te merken dat enkel het rijksinwonerschap bepalend is om onderworpen te worden aan de personenbelasting, en niet het staatsburgerschap (de nationaliteit). Meerdere factoren bepalen het ogenblik waarop een persoon voor de eerste maal belastingplichtige wordt, te weten: - Een nieuwe inwoner van BelgiŽ, ongeacht zijn nationaliteit; - Een persoon die meerderjarig wordt; - Minderjarigen vanaf het moment dat ze eigen beroepsinkomsten of onderhoudsuitkeringen verkrijgen. In dit verband dient aangestipt dat de fiscale administratie enkel beschikt over globale gegevens op vlak van de nieuwe belastingplichtigen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenBELASTINGPLICHTIGE | FISCALITEIT | MIGRANT | INNING DER BELASTINGEN