...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0657 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Brandpreventie in de woning.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Eerlang organiseert de FOD Binnenlandse Zaken de 14-daagse van de Veiligheid met dit jaar als thema de brandveiligheid in de woning. 1. De cijfers die recentelijk in de pers zijn verschenen, zijn zorgwekkend: in 2014 zijn er 69 mensen omgekomen in een brand. Hoe zijn die cijfers de afgelopen vijf jaar (of tien jaar indien die gegevens beschikbaar zijn) geëvolueerd? 2. Welke politieke lessen trekt u uit die cijfers? 3. Volgens de FOD Binnenlandse Zaken is het belangrijk dat de mensen over een vluchtplan beschikken. Slechts 15 procent zou daar effectief voor gezorgd hebben. Welke middelen heeft u ter beschikking gesteld opdat onze burgers aan die aanbeveling gevolg zouden kunnen geven?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1 et 2. De cijfers inzake het aantal slachtoffers bij woningbranden worden op verschillende manieren geregistreerd door de FOD Binnenlandse Zaken. Deze gegevens worden verzameld via de interventieverslagen die de brandweer naar het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE), maar worden ook verzameld uit de berichten in de media over slachtoffers bij woningbranden. Aangezien beide registraties nog maar recent zijn opgestart, zijn momenteel enkel de cijfers uit de interventieverslagen van 2012 en 2013 en de cijfers uit de media van 2014 beschikbaar. De cijfers uit de interventieverslagen gelden voor alle branden en dus niet alleen voor woningenbranden, maar zijn slechts gedeeltelijk omdat de gegevens van enkele provincies niet of slechts gedeeltelijk verwerkt zijn. Details hierover zijn terug te vinden in de rapporten van deze Statistieken Belgische Brandweer die beschikbaar zijn op de website www.civieleveiligheid.be. 3. Brandpreventie voor de burger is een belangrijk thema en Binnenlandse Zaken blijft hiervoor inspanningen leveren. Zowel dit jaar als vorig jaar stond tijdens de 14-daagse van de veiligheid, die dit jaar van 12 tot 27 september liep, de aandacht voor voldoende rookmelders en een goed voorbereid evacuatieplan centraal. Op de website www.speelnietmetvuur.be, die een initiatief is van Binnenlandse Zaken, zijn deze beide thema's ook prominent aanwezig. De burger vindt op deze website ook de tips en een folder terug voor een goed evacuatieplan. De burger kan daarbij ook beroep doen op een brandpreventieadviseur (BPA). Dit zijn brandweerlui die de burger advies geven over brandveiligheid in zijn eigen omgeving, in zijn eigen taal en bovendien gratis. In 2015 heeft Binnenlandse Zaken een opleiding voor deze BPA's voorzien, waarop in totaal meer dan 250 nieuwe brandpreventieadviseurs werden opgeleid. Binnenlandse Zaken ontwikkelt voor deze BPA's ook materiaal dat ze kunnen gebruiken om de burger makkelijk te woord te staan. Zo is er dit jaar een drieluik van informatieborden bezorgd aan de hulpverleningszones. Op deze informatieborden zijn naast de voornaamste brandrisico's in de woning, ook de aanbevolen locaties voor rookmelders en de aandachtspunten voor een vluchtplan weergegeven. De krachtige slogan is "Elke minuut telt". De factor tijd is immers van kapitaal belang voor het opmerken van een beginnende brand en voor het tijdig verlaten van de woning. Rookmelders spelen daarbij een cruciale rol. In het verspreiden van deze boodschap spelen de brandweerzones een sleutelrol. Zij leveren meer en meer inspanningen op het vlak van brandpreventie ten aanzien van de burgers op hun grondgebied en zijn de ambassadeurs van brandveiligheid in België. Deze inspanningen beginnen trouwens hun vruchten af te werpen. Sinds 2010 ondervraagt Binnenlandse Zaken in samenwerking met ANPI (Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding) tweejaarlijks 1000 burgers over hun kennis van en gedrag tegenover brand in hun leefomgeving. Uit de resultaten van deze bevraging blijkt dat mensen zich stilaan meer en meer bewust worden van het belang van brandpreventie en van het nut van rookmelders. Maar het percentage bewoners die een evacuatieplan hebben opgesteld is in die periode nauwelijks toegenomen: 2010 : 10 % 2012 : 13 % 2014 : 15 %.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERBESCHERMING
Eurovoc-descriptorenHUISVESTING | BRANDBESTRIJDING | BURGERBESCHERMING | BEVEILIGING EN BEWAKING