...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0655 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Grenscontroles en drugs.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Tijdens de regelmatige veiligheidscontroles valt op hoeveel mensen onder invloed van drugs rijden. Vooral aan de grenzen met Nederland en Frankrijk bleken in het verleden meer dan proportioneel veel bestuurders onder invloed van drugs: tot één op drie gecontroleerde bestuurders bijvoorbeeld (cijfers van een vijftal jaar geleden). Hebben grenzen (of wat daar vandaag nog moet voor doorgaan) en overmatig druggebruik iets met elkaar te maken? Zijn het eerder toevallige cijfers, of worden de vermoedens ook door recente resultaten bevestigd? 1. Zijn er resultaten bekend van analoge controles in het Frans-Belgische grensgebied (Menen, Frans-Belgische grens) over de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014? 2. Zou het geen aanbeveling verdienen om aan deze controles in de grensgebieden absolute prioriteit te voorzien en meer politiemensen ter beschikking te stellen van deze korpsen? 3. Hoe zit het met deze controles in de andere grensgebieden? Zijn er cijfers over de Belgisch-Nederlandse grensgemeenten? Over het Duits-Belgisch grensgebied?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 07/12/2015, 20152016
Antwoord

1. Op nationaal niveau kunnen er geen statistieken in verband met uitgevoerde drugscontroles in het verkeer aangeleverd worden, aangezien niet elke politiezone/ eenheid van de federale politie hiervoor de noodzakelijke vattingen verricht. Cijfers in verband met de opgestelde processen-verbaal zijn wel beschikbaar maar er zijn geen parameters ter beschikking om per regio de vergelijking te kunnen maken tussen het aantal gecontroleerde bestuurders en de opgestelde processen-verbaal. 2. Gerichte controles in de grensgebieden zijn belangrijk; deze worden bijgevolg op zeer regelmatige tijdstippen georganiseerd. Binnen de bestaande mogelijkheden en procedures geeft de Federale Politie ondersteuning aan de Lokale Politie. 3. Voor wat het antwoord op deze vraag betreft, verwijzen we naar het antwoord gegeven op de eerste vraag.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPOLITIECONTROLE | GRENSGEBIED | VERKEERSCONTROLE | OPENBARE VEILIGHEID | VERDOVEND MIDDEL | DRUGVERSLAVING