...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0653 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Het aantal explosies in BelgiŽ.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Enkele jaren geleden werd het land opgeschrikt door een aantal verschrikkelijke explosies, waarvan de gasramp van Gellingen ongetwijfeld het langst in de herinnering zal blijven hangen. Verschillende politieke fracties werkten toen wetsvoorstellen uit om de collectieve schade sneller te regelen, en zelfs de regering kwam met een wetsontwerp op de proppen. Misschien toch nuttig om bij de regering te polsen naar een stand van zaken wat betreft het aantal zware explosies de jongste jaren? 1. Hoeveel zware explosies heeft BelgiŽ jaarlijks gekend sinds 2010 tot op heden? Is er een evolutie waar te nemen in de loop van de jaren? 2. Kan u ook een opdeling maken naargelang de sector waar de explosie zich voordeed? Ging het om raffinaderijen? Om explosies in de chemische nijverheid? Ging het om private woningen of appartementsblokken? Voedingnijverheid? Kernreactoren? 3. Kan u een cijfer geven van de regionale opdeling van de explosies? 4. Welke schadebedragen waren het resultaat van de explosies? 5. a) Welke lichamelijke letsels waren er? b) Blijvende invaliditeiten? c) Hoeveel overlijdens waren er te betreuren?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Er moet opgemerkt worden dat de term "zware explosies" niet als dusdanig vermeld is in onze statistieken. De term explosie bestaat in onze gegevens, maar betreft de explosies in eengezinswoningen, appartementen en andere types gebouwen (industriŽle gebouwen, magazijnen, en zo meer). Het aantal door de brandweer vastgestelde explosies is vermeld in bijlage 1 bij deze vraag. Deze cijfers komen dus van de brandweerdiensten. Omwille van de statistische coherentie werd beslist om enkel rekening te houden met de gegevens van de provincies waarvoor minstens 50 % van de verslagen van de brandweerdiensten aan ons bezorgd werd. Bijlage 1: aantal explosies Het is voor ons niet mogelijk om de evolutie van het aantal explosies in BelgiŽ te verklaren, want de statistische cijfers zijn immers gebaseerd op de gegevens van de brandweerdiensten (250) van het land. Tussen 2010 en 2013 (momenteel beschikbare cijfers) stellen we vast dat de reactiegraad van de brandweerdiensten sterk varieert van jaar tot jaar (bijvoorbeeld 17 % reactie in 2010 tegenover 78 % in 2013). 2. We kunnen cijfers geven over de explosies in eengezinswoningen, appartementen of andere types gebouwen. U vindt deze cijfers in bijlage 2.† Bijlage 2: aantal explosies in eengezinswoningen, appartementen en andere types gebouwen Voor bepaalde "explosies", is het voor ons niet mogelijk om het type gebouw te preciseren. Dat kan verklaard worden door het feit dat de explosie plaatsvond op een andere plaats (bijvoorbeeld "buiten") of dat het interventieverslag het type gebouw niet specificeert. 3. U vindt in bijlage de verdeling van het aantal explosies per provincie. 4. Wij beschikken niet over dit type gegevens. 5. In bijlage vindt u het aantal gewonden en overlijdens ten gevolge van een explosie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenSCHADEVERGOEDING | EXPLOSIEVE STOF | OPENBARE VEILIGHEID | INDUSTRIEEL RISICO