...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0649 - Zittingsperiode : 54


Auteur Christoph D'Haese, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel "Match-fixing" binnen het tennis- en voetbalmilieu.
Datum indiening10/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Zowel binnen het tennismilieu als binnen het voetbalmilieu gonst het van de geruchten over al dan niet vermeende gevallen van "match-fixing". Bij de diensten van het parket van onder meer Antwerpen, Mechelen, Brussel, Brugge en Oudenaarde zouden momenteel een aantal dossiers in onderzoek zijn waarbij steeds een gelijkaardige modus operandi wordt gehanteerd. Tientallen personen - vooral met een heel specifiek profiel (Armeense afkomst, financieel aan de grond, geen eigen inkomen, geen tewerkstelling, geen toekomst, enzovoort) dewelke kunnen worden beschouwd als "malafide economische gelukzoekers" of "gemanipuleerde handlangers" (ook wel "mules" genaamd) - zetten (andermans?) geld in op verschillende tennis- en/of voetbalwedstrijden. Het is duidelijk dat de voormelde "handlangers" de wedstrijden waarop wordt gewed niet zelf kiezen, maar gebruik maken van spiekbriefjes en telefonische ondersteuning. Er bestaan zeer duidelijke indicaties dat in groep wordt geageerd en die personen zich kost wat het kost wensen te onttrekken aan de dienstige vaststellingen. Sport - alsook de ermee gerelateerde gokactiviteiten - mag nooit verworden tot fora waar internationale misdaadkartels vrijelijk wedstrijden zouden kunnen manipuleren om te komen tot onaanvaardbare, onverklaarbare (winstkansen statistisch haast onmogelijk te verklaren, want bij 10 gokbeurten wint men minimaal 8 keer (sic)) en derhalve illegale winsten, en in elk geval dient ook elke vorm van witwas beteugeld te worden. De voetbalcel Binnenlandse Zaken werd opgericht met het oog op de co÷rdinatie van het veiligheidsbeleid bij voetbalwedstrijden en kan, zo nodig, sancties opleggen voor clubs en supporters. 1. Heeft het meldpunt voetbalfraude van de voetbalcel in 2014-2015 klachten ontvangen over vermeende "match-fixing"? Zo ja, hoeveel en welke? 2. Vanuit de Anticorruptiecel van de UEFA komen alarmerende berichten over misdaadkartels die zich richten op het manipuleren van Europese voetbalwedstrijden, waarbij ook concrete wedstrijden van de Belgische tweede klasse worden genoemd. Klopt dit, en zo ja, wat is de stand van het onderzoek? 3. Is de Pro-league als meest toonaangevende koepelorganisatie voor het Belgische voetbal op de hoogte van eventuele "match-fixing" in het Belgische voetbal in 2014, doch ook en vooral in 2015? 4. Heeft u een actieplan en/of overlegmoment(en) voorzien met de belangrijkste actoren om het fenomeen van "match-fixing" in concreto aan te pakken?


 
Status 1 rÚponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Gedurende de periode 2014-2015 registreerde het officiŰle meldpunt voetbalfraude van de Federale Gerechtelijke Politie geen klachten over match-fixing. De cel voetbalfraude, ge´nstalleerd in de schoot van de Centrale Dienst ter Bestrijding van de Corruptie (DJSOC/CDBC), heeft als taak onder andere kennis te vergaren over het fenomeen match-fixing en onderhoudt hiervoor netwerkcontacten, zowel nationaal als internationaal. Deze contacten gebruiken dit parallelle kanaal om informatie door te spelen naar de cel voetbalfraude. De bekomen informatie wordt, zoals voorzien in het protocol afgesloten met de ministers van Binnenlandse zaken en Justitie (cfr. december 2009), verrijkt en overhandigd aan het Federaal Parket die ofwel zelf een dossier kan opstarten, het dossier kan doorspelen naar de lokale parketmagistraat of overmaken aan de disciplinaire commissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De KBVB melde recent, via de cel voetbalfraude en het Federaal Parket, een vermoeden van match-fixing in een buitenlandse competitie. Momenteel loopt, zoals de voorbije weken gemeld in de diverse media, een onderzoek naar het be´nvloeden van matchen in het mondiale tennisgebeuren. 2. De cel voetbalfraude heeft de Integrity Cel van de UEFA bevraagd. Zij hebben geen weet van een recent gepubliceerd rapport. In onlangs verschenen persartikels wordt gewag gemaakt dat het Europees Parlement een lijst heeft vrijgegeven van verdachte wedstrijden van afgelopen seizoen in verschillende Europese competities. In het persartikel van Het laatste Nieuws (2 juni 2015) is sprake van twee wedstrijden in de Belgische tweede klasse, namelijk RAEC Bergen tegen Dessel (0-0, op 19 april 2015) en op verplaatsing tegen Antwerp (1-0, op 25 april 2015). De cel voetbalfraude, noch het officieel meldpunt voetbalfraude werd hieromtrent ge´nformeerd/ gesolliciteerd. 3. De Pro League heeft geen enkele melding gemaakt van enige indicatie die mogelijk blijk geeft van pogingen tot of het bestaan van match-fixing in de loop van de jaren 2014 en 2015. 4. De Voetbalcel is niet bevoegd voor die aangelegenheid, waarbij het (tucht)rechtelijke vervolging en niet-administratieve vervolging betreft. Uit een contact dat er geweest is met de Pro League, blijkt dat zij een brochure hebben uitgewerkt om te wijzen op de gevaren van match-fixing. Deze brochure werd overgezonden aan alle clubs van 1e klasse en is zowel bestemd voor de spelers, scheidsrechters en trainers als voor de clubmanagers. Diezelfde clubs zijn eveneens verplicht om hierover een infosessie te organiseren voor hun spelers (niet alleen van de eerste ploeg maar ook van de jeugdploegen) om hun Europese licentie te bekomen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenFRAUDE | MISDAADBESTRIJDING | BEROEPSSPORT | OPENBARE VEILIGHEID | GEORGANISEERDE MISDAAD
Vrije trefwoordenVOETBAL