...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0632 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Gewapende overvallen door jonge daders.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Het lijkt er soms op alsof jongeren steeds op jongere leeftijd met allerlei zaken beginnen te experimenteren. Zo daalt de gemiddelde leeftijd bij druggebruikers, ze komen ook sneller toe aan seksuele relaties, en zijn blijkbaar ook sneller "leermoe". Toch kijkt men als bezorgde ouder wel zeer ongerust als men verneemt dat één op de vier daders van gewapende overvallen minderjarig is of zou zijn. Niet dat jongeren onmiddellijk met pistolen de straat opgaan om overvallen te plegen, maar de politie merkt dat jongeren wel vaak met een mes anderen afdreigen. Ook jongerenbendes komen steeds vaker voor. 1. Heeft u een idee van de jaarlijkse evolutie van de gemiddelde leeftijd van daders van gewapende overvallen over de periode van 2010 tot en met 2015? 2. In hoeveel van die gevallen met minderjarige daders werden er ook lichamelijke letsels toegebracht? 3. Hoeveel dodelijke gewapende overvallen waren er? 4. In hoeveel van die gewapende overvallen waren buitenlandse bendes betrokken? 5. Kan u de regionale spreiding van die overvallen meedelen; hoeveel gewapende overvallen met minderjarige daders gebeurden in het Vlaams Gewest, hoeveel in het Waals Gewest en hoeveel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

Het begrip "diefstal gewapenderhand" (dgh) en de politionele en gerechtelijke reactie aangaande de materie in het kader van zware en/of georganiseerde criminaliteit, worden gedefinieerd door de omzendbrief COL 08/2015 van het College van procureurs-generaal van het hof van beroep. De hierna beschikbare gegevens vinden hun oorsprong in de algemene nationale gegevensbank (ANG) en de bijzondere databank van DJSOC/DGH-VMA. Om technische en betrouwbaarheidsredenen gaan de gegevens over de jaren van 2011 tot 2014. Verder dient gepreciseerd te worden dat de leeftijd van de persoon slechts gekend is wanneer de daders geďdentificeerd zijn. 1. De evolutie van de gemiddelde leeftijd van daders van gewapende overvallen is de volgende: 2011: 25 jaar 2012: 25 jaar 2013: 25 jaar 2014: 26 jaar. 2. Het aantal diefstallen gewapenderhand met lichamelijke letsels, gepleegd door (geďdentificeerde) minderjarige daders, zijn de volgende: 2011: 17 diefstallen gewapenderhand 2012: 21 diefstallen gewapenderhand 2013: 19 diefstallen gewapenderhand 2014: 14 diefstallen gewapenderhand. 3. Het aantal diefstallen gewapenderhand met doden gepleegd door (geďdentificeerde) minderjarige daders bedraagt per jaar: 2011: 2 diefstallen gewapenderhand 2012: 1 diefstallen gewapenderhand 2013: 3 diefstallen gewapenderhand 2014: geen diefstallen gewapenderhand. 4. De politie beschikt niet over deze gegevens. Wanneer het om minderjarigen gaat worden dergelijke gegevens bovendien niet geregistreerd. 5. De regionale spreiding van diefstallen gewapenderhand door (geďdentificeerde) minderjarige daders is de volgende: Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 2011: 82 diefstallen gewapenderhand 2012: 57 diefstallen gewapenderhand 2013: 61 diefstallen gewapenderhand 2014: 63 diefstallen gewapenderhand. Vlaams Gewest: 2011: 170 diefstallen gewapenderhand 2012: 149 diefstallen gewapenderhand 2013: 119 diefstallen gewapenderhand 2014: 118 diefstallen gewapenderhand. Waals Gewest: 2011: 152 diefstallen gewapenderhand 2012: 117 diefstallen gewapenderhand 2013: 83 diefstallen gewapenderhand 2014: 73 diefstallen gewapenderhand.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenJEUGDCRIMINALITEIT | JONGERE | OPENBARE VEILIGHEID | PERSOONLIJK WAPEN | GEWELD | DIEFSTAL