...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0626 - Zittingsperiode : 54


Auteur Olivier Chastel, MR
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Statistieken over overtredingen met betrekking tot het rijbewijs in België.
Datum indiening03/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Begin augustus 2015 gebeurde er een vreselijk verkeersongeval in het Franse departement Morbihan in Bretagne. De bestuurder van een busje waarin er maar liefst 14 tieners opeengepakt zaten, verloor de controle over het voertuig (dat van zijn ouders was), raakte van de weg af en crashte in een gracht. Vier jongeren tussen 15 en 17 jaar kwamen daarbij om. De tien overige passagiers raakten allemaal zwaargewond. De Franse en internationale pers berichtten uitvoerig over het drama. De 17-jarige bestuurder was te jong om een rijbewijs te behalen en reed dus zonder, tegen alle verkeersbepalingen in. Ik zou graag weten hoeveel overtredingen met betrekking tot het rijbewijs er jaarlijks in België worden vastgesteld en hoe dat aantal de afgelopen jaren is geëvolueerd. 1. Hoeveel overtredingen met betrekking tot het rijbewijs werden er de afgelopen vijf jaar (2011, 2012, 2013, 2014 en 2015) vastgesteld? 2. Welke overtredingen werden er het vaakst vastgesteld (rijden zonder geldig rijbewijs, rijden terwijl het rijbewijs ingetrokken is, overtredingen tijdens de opleidingsperiode, enz.)? 3. Kunt u die cijfers opsplitsen per provincie? 4. Bij hoeveel verkeersongevallen waren er de afgelopen jaren personen betrokken die zonder rijbewijs reden of een andere overtreding met betrekking tot het rijbewijs begingen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B051
Publicatiedatum 20/11/2015, 20152016
Antwoord

1. De Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) is een politiedatabank waarin feiten geregistreerd worden op basis van processen-verbaal die voortvloeien uit de missies van de gerechtelijke en bestuurlijke politie. Zij laat toe om tellingen uit te voeren op verschillende statistische variabelen, zoals het aantal geregistreerde feiten, de modi operandi, de voorwerpen gehanteerd bij het misdrijf, de gebruikte vervoermiddelen, de bestemmingen-plaats, en zo meer. De cijfers 2015 kunnen nog niet meegedeeld worden. De cijfers van 2011 tot en met 2014 kan u hieronder terug vinden. 2. De lijst hieronder omvat de overtredingen die de "top 10" vormen. De cijfers zijn deze voor het jaar 2014. De verhoudingen zijn echter gelijklopend in de voorgaande jaren. - Rijden zonder titularis te zijn van een rijbewijs: 10.600 - Rijden zonder drager te zijn van zijn rijbewijs: 9.927 - De kandidaat bestuurder met een voorlopig rijbewijs (model 36) is niet vergezeld van een begeleider: 4.130 - De kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt zonder "L": 3.198 - Rijden tijdens een door de rechter uitgesproken verval van het recht tot sturen: 2.038 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt met een voertuig niet voorzien van een bijkomende spiegel: 1.476 - Een kandidaat bestuurder, cat. B, rijdt tijdens de weekend- en feestnachten: 1.142 - Als kandidaat bestuurder, cat. B, niet toegelaten passagiers vervoeren: 1.333 - Als eigenaar zijn voertuig toevertrouwen aan een bestuurder, wetende dat deze niet over een geldig rijbewijs beschikt: 833 - Rijden na een door de rechter uitgesproken verval van het recht tot sturen, zonder de herstelexamens afgelegd te hebben: 586 Twee andere belangrijke overtredingen willen we ook aanstippen: - Rijden tijdens de periode van een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs door Parket of OGP: 343 - Rijden tijdens de periode van inhouding van een rijbewijs als beveiligingsmaatregel (2-3-6 of 12 uur): 193 3. Per provincie geven we hieronder de overtredingen die de "top 5" vormen (2014). Antwerpen - Rijden zonder titularis te zijn van een rijbewijs: 2.062 - Rijden zonder drager te zijn van zijn rijbewijs: 1.918 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs (model 36) is niet vergezeld van een begeleider: 882 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt zonder "L": 764 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt met een voertuig niet voorzien van een bijkomende spiegel: 363 Waals-Brabant - Rijden zonder titularis te zijn van een rijbewijs: 296 - Rijden zonder drager te zijn van zijn rijbewijs: 190 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs (model 36) is niet vergezeld van een begeleider: 96 - Rijden tijdens een door de rechter uitgesproken verval van het recht tot sturen: 62 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt zonder "L": 40 Brussel - Rijden zonder drager te zijn van zijn rijbewijs: 2.510 - Rijden zonder titularis te zijn van een rijbewijs: 1.401 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs (model 36) is niet vergezeld van een begeleider: 1.207 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt zonder "L": 824 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt met een voertuig niet voorzien van een bijkomende spiegel: 526 Henegouwen - Rijden zonder titularis te zijn van een rijbewijs: 1.673 - Rijden zonder drager te zijn van zijn rijbewijs: 1.016 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs (model 36) is niet vergezeld van een begeleider: 897 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt zonder "L": 414 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt met een voertuig niet voorzien van een bijkomende spiegel: 231 Luik - Rijden zonder titularis te zijn van een rijbewijs: 758 - Rijden zonder drager te zijn van zijn rijbewijs: 463 - Rijden tijdens een door de rechter uitgesproken verval van het recht tot sturen: 178 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs (model 36) is niet vergezeld van een begeleider: 119 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt zonder "L": 108 Limburg - Rijden zonder titularis te zijn van een rijbewijs: 590 - Rijden zonder drager te zijn van zijn rijbewijs: 452 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs (model 36) is niet vergezeld van een begeleider: 233 - Rijden tijdens een door de rechter uitgesproken verval van het recht tot sturen: 157 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt zonder "L": 146 Luxemburg - Rijden zonder titularis te zijn van een rijbewijs: 185 - Rijden zonder drager te zijn van zijn rijbewijs: 73 - Rijden tijdens een door de rechter uitgesproken verval van het recht tot sturen: 39 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs (model 36) is niet vergezeld van een begeleider: 26 - Rijden na een door de rechter uitgesproken verval van het recht tot sturen, zonder de herstelexamens afgelegd te hebben: 18 Namen - Rijden zonder titularis te zijn van een rijbewijs: 404 - Rijden zonder drager te zijn van zijn rijbewijs: 177 - Rijden tijdens een door de rechter uitgesproken verval van het recht tot sturen: 60 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs (model 36) is niet vergezeld van een begeleider: 59 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt zonder "L": 46 Oost-Vlaanderen - Rijden zonder titularis te zijn van een rijbewijs: 1.248 - Rijden zonder drager te zijn van zijn rijbewijs: 762 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt zonder "L": 314 - Rijden tijdens een door de rechter uitgesproken verval van het recht tot sturen: 364 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs (model 36) is niet vergezeld van een begeleider: 228 Vlaams-Brabant - Rijden zonder drager te zijn van zijn rijbewijs: 1.030 - Rijden zonder titularis te zijn van een rijbewijs: 1.180 - Rijden tijdens een door de rechter uitgesproken verval van het recht tot sturen: 314 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt zonder "L": 247 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs (model 36) is niet vergezeld van een begeleider: 188 West-Vlaanderen - Rijden zonder titularis te zijn van een rijbewijs: 933 - Rijden zonder drager te zijn van zijn rijbewijs: 604 - Rijden tijdens een door de rechter uitgesproken verval van het recht tot sturen: 329 - Een kandidaat bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt zonder "L": 216 - Rijden na een door de rechter uitgesproken verval van het recht tot sturen, zonder de herstelexamens afgelegd te hebben: 130 4. Wij beschikken niet over deze cijfers. De ongevallenregistratie voorziet hier niet in. In de processen-verbaal wordt hiervan uiteraard wel melding gemaakt, maar we kunnen deze niet statistisch gebruiken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenONGEVAL BIJ HET VERVOER | RIJBEWIJS | OPENBARE VEILIGHEID | VERKEERSVEILIGHEID | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT