...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0287 - Zittingsperiode : 54


Auteur Denis Ducarme, MR
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Geneeskundige verzorging in de gesloten centra.
Datum indiening14/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

De geneeskundige verzorging van personen die zich in een gesloten centrum bevinden wordt naar analogie van het gevangenisstelsel ten laste genomen door de FOD Justitie en niet door Fedasil of de POD Maatschappelijke Integratie. Elke persoon die in een gesloten centrum verblijft heeft vanzelfsprekend recht op medische zorg. 1. Welk bedrag werd er sinds 2010 uitgetrokken voor het verstrekken van geneeskundige verzorging in de gesloten centra? 2. Op welke soorten medische zorg doen de personen in de gesloten centra het vaakst een beroep?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 21/12/2015, 20152016
Antwoord

1. In elk gesloten centrum is er een medische dienst bestaande uit verpleegkundigen en artsen. De kost van de medische omkadering in de gesloten centra bedraagt voor 2010 tot en met 2014: 3.448.796,17 euro (exclusief de uitgaven via projecten gefinancierd door de Europese Commissie) en omvat de erelonen van de dokters werkzaam in de gesloten centra, de kosten voor verblijf en onderzoeken in ziekenhuizen en psychiatrische instellingen en de kosten voor de levering van medicatie. 2. Elke nieuwe bewoner van het centrum wordt normaal gezien binnen de 24 uur na binnenkomst gescreend door de medische dienst. Indien hierbij wordt vastgesteld dat een bewoner een medisch probleem heeft, dan wordt een behandeling gestart (of verdergezet: indien betrokkene reeds een medische behandeling lopende had, in dat geval wordt de nodige info opgevraagd bij de betrokken instantie). De medische intake, met inbegrip van de standaard TBC-controle, betreft bijgevolg het grootste deel van de consultaties. Tijdens het verblijf in het gesloten centrum, kan elke bewoner ook dagelijks terecht bij de medische dienst met zijn medische klachten. De meeste consultaties betreffen: - cardiovasculaire klachten; - psychopathologie; - dermatologie; - neus-keel-oorklachten; - gastrointestinale klachten; - stomatologie (problemen aan het gebit, tandartsbezoeken); - virale infecties; - stress en slaapproblemen; - allergieën.

 
Eurovoc-hoofddescriptorGEZONDHEIDSBELEID
Eurovoc-descriptorenZIEKTE VAN DE LUCHTWEGEN | GEZONDHEIDSBELEID | GEZONDHEIDSVERZORGING
Vrije trefwoordenVLUCHTELINGENCENTRUM