...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0286 - Zittingsperiode : 54


Auteur Denis Ducarme, MR
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Schengenraadplegingsnetwerk (VISION).
Datum indiening10/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het kader van de verwerking van een visumaanvraag kan een Schengenlidstaat om veiligheidsredenen een andere lidstaat raadplegen. De geraadpleegde lidstaat kan zich verzetten tegen de uitreiking van een visum door de verzoekende lidstaat. Hoeveel verificatieverzoeken heeft BelgiŽ gericht aan en ontvangen van Schengenlanden sinds de instelling van het VISION-raadplegingsnetwerk?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B049
Publicatiedatum 09/11/2015, 20152016
Antwoord

Ik preciseer dat deze raadpleging die voorafgaat aan de afgifte van een visum verplicht, en niet facultatief, is. Vooraleer een visum afgegeven wordt aan de onderdanen van twee specifieke derde landen, i.e. Congo (DRC) en Rwanda, eist BelgiŽ momenteel dat de andere Schengenstaten haar eerst raadplegen. Van haar kant raadpleegt ze de Schengenstaat die dit eist vooraleer ze een visum afgeeft aan een onderdaan van een derde land die door deze Schengenstaat op de "Vision"-lijst ingeschreven werd. Stroom van de aanvragen sinds 2003: Deze tabel herneemt de statistieken van VISION van de laatste jaren. De tweede kolom stemt overeen met de cijfers van het aantal consultaties, ontvangen door BelgiŽ (van onze Partners), de derde kolom stemt overeen met de cijfers van het aantal consultaties van onze 24 Schengenpartners (door BelgiŽ)..

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenTOELATING VAN VREEMDELINGEN | OPENBARE VEILIGHEID | SCHENGEN-INFORMATIESYSTEEM