...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0284 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel De Gaudi I-actie.
Datum indiening10/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Van 11 december 2014 tot 18 januari 2015 liep de eerste Gaudi-actie, een actie in steden waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan het oppakken van illegalen die criminele feiten begingen. Dit met de bedoeling om deze personen uit het land te verwijderen. Met dat laatste liep het evenwel mis, indien wij de berichten daarover mogen geloven. Uit de berichtgeving daarover noteerden wij reeds de volgende gegevens voor Gaudi I: - er waren 542 intercepties voor inbreuken op de openbare orde; - in 287 gevallen betrof het diefstallen die met een proces-verbaal werden bedacht; - in de overige 255 gevallen ging het om andere inbreuken op de openbare orde. 1. Hoeveel intercepties werden er in de verschillende participerende steden verricht? 2. Hoeveel van deze personen had geen geldige verblijfsvergunning? 3. Hoeveel personen werden onmiddellijk na de actie in de gevangenis ondergebracht en om welke redenen? Hoeveel met en zonder geldige verblijfsvergunning? 4. Hoeveel personen werden onmiddellijk na de actie voorgeleid voor het parket en om welke redenen? Hoeveel met en zonder geldige verblijfsvergunning? 5. Hoeveel personen werden onmiddellijk na de actie in gesloten centra ondergebracht en om welke redenen? Hoeveel met en zonder geldige verblijfsvergunning? 6. Hoeveel personen kregen onmiddellijk na de actie een bevel om het grondgebied te verlaten en werden dus vrijgelaten en om welke redenen? Hoeveel met en zonder geldige verblijfsvergunning? 7. Hoeveel personen werden inmiddels en tot op heden gerepatrieerd naar hun land van herkomst en welk was de procedure die op hen van toepassing werd gebracht (gevangenis, parket, gesloten centrum, enzovoort)? 8. Van hoeveel andere personen dan in vraag 7 is met zekerheid geweten dat zij inmiddels het land hebben verlaten? 9. Van de 287 intercepties met betrekking tot diefstal: a) welk soort diefstallen betreft het hier; b) welke procedures werden hiervoor toegepast (gevangenis, parket, gesloten centra, bevel om het grondgebied te verlaten, enzovoort) en welke criteria worden daartoe gehanteerd? 10. Van de 255 personen die andere inbreuken tegen de openbare orde verrichtten: a) welke inbreuken betrof het hier; b) welke procedures werden hiervoor toegepast (gevangenis, parket, gesloten centra, bevel om het grondgebied te verlaten, enzovoort) en welke criteria worden daartoe gehanteerd? 11. Welke nationaliteiten betrof het voor de 287 intercepties inzake diefstal? 12. Welke nationaliteiten betrof het voor de 255 intercepties voor andere inbreuken op de openbare orde? 13. Van de 542 intercepties: a) hoeveel daarvan waren reeds eerder gekend bij politie en gerecht voor andere criminele feiten; b) hoeveel daarvan hadden al eerder het bevel gekregen om het grondgebied te verlaten? Kan u daarbij zeggen hoe vaak hen die bevelen al werden uitgedeeld? 14. a) Hoeveel andere personen in illegaal verblijf in dit land die geen strafbare feiten hadden gepleegd werden eveneens geďntercepteerd tijdens deze actie? b) Welk gevolg werd aan deze intercepties gegeven?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B061
Publicatiedatum 08/02/2016, 20152016
Antwoord

1. Aantal intercepties per politiezone/dienst. 2.  533 van de personen hadden geen geldige verblijfsvergunning. 3.  18 personen werden onmiddellijk naar de gevangenis overgebracht, geen enkele met een geldige verblijfsvergunning. De exacte redenen zijn te bevragen bij de minister van Justitie. 4.  38 personen werden ter beschikking gesteld van het parket, geen enkele met een geldige verblijfsvergunning. De exacte redenen zijn te bevragen bij de minister van Justitie. 5.  131 personen werden onmiddellijk na de actie in een gesloten centrum ondergebracht omdat ze illegaal in het land verbleven. 6.  206 personen kregen een bevel om het grondgebied te verlaten zonder beslissing tot vrijheidsberoving. Allen waren ze in illegaal verblijf. De redenen waarom ze niet werden opgesloten met het oog op terugkeer zijn divers, onder meer: zwanger, betekening van een bevel ter afsluiting van een procedure, huwelijk in onderzoek, lopende schorsende beroepstermijn, geen plaats in de gesloten centra en zo meer. 7. Op datum van 24 september 2015 werden 60 personen gerepatrieerd vanuit een gesloten centrum. 8. Van de personen die niet gedwongen werden teruggekeerd, zijn geen statistische gegevens beschikbaar. 9. a) Overzicht van het aantal geďntercepteerde vreemdelingen per soort diefstal. b) DVZ beschikt niet over statistische gegevens om op deze vraag te antwoorden. 10. a) Overzicht van het aantal geďntercepteerde vreemdelingen per inbreukcategorie. b) DVZ beschikt niet over statistische gegevens om op deze vraag te antwoorden. 11. Overzicht van het aantal intercepties per vermeende nationaliteit naar aanleiding van diefstal door vreemdelingen. 12. Overzicht van het aantal intercepties per vermeende nationaliteit naar aanleiding van andere feiten dan diefstal. 13. Hierover worden door DVZ geen statistische gegevens bijgehouden. 14.  585 vreemdelingen werden in de betreffende zones aangetroffen tijdens de Gaudi actie zonder strafbare feiten te hebben gepleegd. Voor hen nam DVZ de volgende beslissing:

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenILLEGALE MIGRATIE | MIGRATIEBELEID | CRIMINALITEIT | OPENBARE VEILIGHEID | DIEFSTAL | STRAFVERVOLGING