...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0282 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Gezinshereniging. - Het aantal afgeleverde visa.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

1. Hoeveel visa gezinshereniging werden er in de eerste zes maand van 2015 uitgereikt op grond van de artikelen 10, 10bis, 40 en 47 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980? 2. Wat waren de tien meest voorkomende nationaliteiten van de vreemdelingen aan wie een visum gezinshereniging werd afgeleverd (met het respectievelijke aantal uitreikingen)? 3. a) Hoeveel vreemdelingen werden in totaal in de eerste zes maand toegelaten tot verblijf in het kader van gezinshereniging en gezinsvorming? b) Wat waren de tien meest voorkomende nationaliteiten? c) Wat was de verhouding tussen EU-burgers en derdelanders?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 21/12/2015, 20152016
Antwoord

1. Er werden in de eerste zes maanden van 2015 6.500 visa gezinshereniging uitgereikt. 2. Tabel 1: Top 10 van de nationaliteiten. 3. a) De cijfers voor de eerste 6 maanden van 2015 zijn nog niet beschikbaar. In tabel 2 vindt u de cijfers voor de periode van 2010-2014. Tabel 2. Eerste verblijfskaart of -document afgeleverd van 2010 tot 2014. b) en c) In tabel 3 vindt u de verdeling van de eerste verblijfskaart of -document afgeleverd in 2014 in het kader van gezinshereniging per nationaliteit. Tabel 3. Eerste verblijfskaart of -document afgeleverd in 2014 in het kader van de gezinshereniging.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenFAMILIEMIGRATIE | MIGRATIEBELEID