...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0281 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Het aantal regularisaties tijdens de eerste helft van 2015.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

1. Hoeveel regularisatieaanvragen werden er in de eerste helft van 2015 ingediend? 2. Hoeveel regularisatieaanvragen werden er in de eerste helft van 2015 ingewilligd? 3. Op hoeveel personen hadden de ingewilligde aanvragen betrekking (idem)? 4. Hoeveel regularisatieaanvragen waren er op datum van 30 juni 2015 hangende? 5. Wat waren de tien meest voorkomende nationaliteiten van de vreemdelingen die gemachtigd werden tot verblijf om humanitaire redenen tijdens de eerste helft van 2015?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 21/12/2015, 20152016
Antwoord

1. Het geachte lid vindt hierna het antwoord op zijn vraag. 2 en 3.  Er werden 457 gunstige eindbeslissingen genomen, deze hadden betrekking op 714 personen. 4. 5. Top 10 van de nationaliteiten die het meest voorkomen onder de tot uitzonderlijk verblijf gemachtigde personen van januari tot en met juni 2015.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | TOELATING VAN VREEMDELINGEN