...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0280 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Uitwijzing illegale criminelen.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

1. Hoeveel illegaal verblijvende vreemdelingen werden er in de eerste helft van 2015 aangehouden? 2. Welk gevolg werd aan deze aanhoudingen gegeven (gedwongen repatriëring, bevel om het grondgebied te verlaten (BGV), enzovoort)?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 21/12/2015, 20152016
Antwoord

1 en 2. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal geďntercepteerde vreemdelingen waarvoor door de politie een administratief verslag naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) werd gestuurd, van de beslissingen die DVZ hierop heeft genomen en van het aantal vreemdelingen dat hiervan effectief werd verwijderd gedurende de eerste helft van 2015.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenUITWIJZING | ILLEGALE MIGRATIE | MIGRATIEBELEID