...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0279 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel De gedwongen repatriëringen.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Graag had ik voor de eerste zes maand van 2015 volgende gegevens bekomen. 1. a) Hoeveel pogingen tot gedwongen repatriëring werden er ondernomen? b) Kunnen deze gegevens ook worden opgesplitst naar land van herkomst/bestemming? 2. Hoeveel hiervan slaagden en hoeveel mislukten? Graag dezelfde opsplitsing. 3. Hoeveel gedwongen repatriëringen liepen uiteindelijk op niets uit, met andere woorden, hoeveel personen die men met dwang wilde repatriëren zijn nog altijd in dit land?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 21/12/2015, 20152016
Antwoord

1 en 2. Gedurende de eerste zes maanden van 2015 werden 2.633 pogingen tot gedwongen terugkeer ondernomen. Hiervan slaagden er 1.995 (76 %) en mislukten er 638 (24 %) door redenen te wijten aan de vreemdeling zelf. Hieronder vindt u de top 5 van de nationaliteiten van het aantal mislukte pogingen per land van bestemming: Hieronder vindt u de top van de nationaliteiten van het aantal geslaagde pogingen (top 5) per bestemming: 3. Van januari tot en met juni 2015 werden er 495 personen vrijgesteld uit de gesloten centra. Het betreft hier niet enkel vrijstellingen met een bevel om het grondgebied te verlaten. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om personen die een asielaanvraag hebben ingediend of het vluchtelingenstatuut hebben verworven. Van deze 495 personen kan niet met 100 % zekerheid gesteld worden dat zij zich nog in het land bevinden. Een vreemdeling kan immers zelf gevolg geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten of hij kan later opnieuw geďntercepteerd worden en alsnog gedwongen teruggedreven zijn.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenUITWIJZING | MIGRATIEBELEID