...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0274 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Federale overheidsdiensten. - Gerechtelijke procedures tegen andere overheden.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

De federale overheidsdiensten zijn dikwijls betrokken partij in gerechtelijke procedures tegen andere overheden, zoals de gemeenten, provincies, intercommunales, Gewesten en Gemeenschappen, enz. 1. Kan u meedelen in hoeveel gerechtelijke procedures uw administratie betrokken was, opgesplitst voor de jongste vijf jaar, en opgesplitst al naargelang het ging om een geschil met een gemeente, provincie, Gewest, Gemeenschap, intercommunale, andere federale overheidsdienst of andere instelling? 2. a) Wat is de aard van het overgrote deel van deze procedures? b) Op wat hebben ze betrekking? 3. Wat waren de kosten die hieraan verbonden waren, opgesplitst naargelang de aard van de kostprijs, en opgesplitst voor de jongste vijf jaar? 4. Op welke manier tracht uw administratie dure proceskosten te vermijden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 21/12/2015, 20152016
Antwoord

1. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) was de laatste vijf jaar geen betrokken partij in gerechtelijke procedures tegen andere overheden. Het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) is niet betrokken in procedures tegen andere overheden. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) is betrokken bij 1 geschil met de gemeente Schaarbeek. Fedasil: de volgende procedures hadden de voorbije vijf jaar betrekking op Fedasil: - een procedure die werd opgestart door de gemeente Houthalen - Helchteren (voor de sluiting van de kazerne om vluchtelingen op te vangen, periode 2011-2012), - procedures opgestart door de OCMW's. 2. - RVV De Raad heeft slechts één procedure lopende omtrent de gemeentebelasting. - Fedasil Fedasil heeft lopende rechtsvorderingen bij de Arbeidsrechtbanken. Dit betreft de betwisting met betrekking tot de bevoegdheid van het OCMW of van Fedasil voor de maatschappelijke steun aan asielzoekers of andere categorieën van vreemdelingen. 3. - RVV De hieraan verbonden advocatenkosten zijn: 2011: 2.500 euro; 2012: 500 euro; 2013: 3.000 euro; 2015: 500 euro; Totaal: 6.500 euro. - Fedasil 2011 tot 2015: het bedrag ligt niet hoger dan 5.000 euro per jaar, incusief alle advocaten- en gerechtskosten. 4. - RVV De eerste factuur van de gemeente Schaarbeek dateert van 4 januari 2011. Hier heeft de Raad meteen tegen geprotesteerd via de voorziene kanalen van de gemeente Schaarbeek. De opmerkingen van de Raad werden niet aanvaard waardoor het tot een rechtszaak is moeten komen. - Fedasil Door overleg en onderhandeling om te hoge gerechtskosten te vermijden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEIDSAPPARAAT | OVERHEID | RECHTSINGANG
Vrije trefwoordenKOSTEN