...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0270 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel CGVS. - De statistieken van de asielaanvragen.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) publiceert op haar webstek statistieken van het aantal nieuwe asielaanvragen dat maandelijks wordt ingediend. Zo werden er in juli 2015 2 975 asielaanvragen ingediend, waarvan 2 630 enkelvoudige en 345 meervoudige aanvragen. Eén asielaanvraag kan inderdaad betrekking hebben op meerdere asielzoekers. Het CGVS publiceert echter geen cijfers betreffende het aantal personen waarop de asielaanvragen betrekking hebben. 1. Waarom publiceert het CGVS geen cijfers betreffende het aantal personen waarop de ingediende asielaanvragen betrekking hebben? 2. Hoeveel asielaanvragen werden er in 2013 en 2014 (op jaarbasis) ingediend? Hoeveel voor 2015 tot op heden? 3. Op hoeveel personen hadden de asielaanvragen betrekking die in 2013, 2014 (op jaarbasis) en de tot nog toe in 2015 werden ingediend? 4. a) Op hoeveel personen hadden de asielaanvragen betrekking die in 2013, 2014 (op jaarbasis) en tot nog toe in 2015 werden ingewilligd? b) Hoeveel asielzoekers werden met andere woorden in 2013, 2014 (op jaarbasis) en tot nog toe in 2015 erkend als vluchteling?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B057
Publicatiedatum 11/01/2016, 20152016
Antwoord

1. Sinds de oprichting van het CGVS werden statistieken opgemaakt met betrekking tot het aantal dossiers, omdat dit de meest accurate informatie biedt in termen van werklast. Hierbij is het aantal kinderen die volwassen personen vergezellen niet relevant. Overigens maakt het CGVS zeker geen geheim van het aantal personen waarop de dossiers betrekking hebben. Het CGVS publiceert immers regelmatig gegevens met betrekking tot het aantal personen. Deze informatie is beschikbaar op http://www.cgvs.be/nl/cijfers. 2. In 2013 werden in België 15.840 asielaanvragen ingediend, in 2014 werden 17.213 asielaanvragen ingediend en in 2015: 35.476. Deze informatie is beschikbaar op http://www.cgvs.be/nl/cijfers. 3. In 2013 had het aantal asielaanvragen betrekking op 21.215 personen, in 2014 had het aantal asielaanvragen betrekking op 22.850 personen en in 2015 had dit betrekking op 44.298 personen. 3. - Aantal positieve beslissingen van het CGVS in 2013: 4.937. Concreet betekent dit aantal dat er in 2013: 6.422 personen (inclusief de minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen) konden rekenen op internationale bescherming toegekend door het CGVS. Het aantal erkenningen van de vluchtelingenstatus betrof 2.986 dossiers (4.047 personen), aantal toekenningen subsidiaire beschermingsstatus betrof 1.951 dossiers (2.375 personen). - Aantal positieve beslissingen van het CGVS in 2014: 6.145. Concreet betekent dit aantal dat er in 2014 8.261 personen (inclusief de minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen) konden rekenen op internationale bescherming toegekend door het CGVS. Het aantal erkenningen van de vluchtelingenstatus betrof 4.804 dossiers (6.668 personen), aantal toekenningen subsidiaire beschermingsstatus betrof 1.341 dossiers (1.593 personen). - Aantal positieve beslissingen van het CGVS in 2015: 8.122 dossiers. Concreet betekent dit aantal dat er in 2015 10.783 personen (inclusief de minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen) konden rekenen op internationale bescherming toegekend door het CGVS. Het aantal erkenningen van de vluchtelingenstatus betrof 6.757 dossiers (9.135 personen), aantal toekenningen subsidiaire beschermingsstatus betrof 1.365 dossiers (1.648 personen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | STATISTIEK | ASIELRECHT