...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0269 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Het verstrekken van halalvoedsel in de onthaalcentra van Fedasil.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

In de krant "Le Soir" van 18 augustus 2015 werd op pagina's 6 en 7 een reportage gebracht over het verblijf van al dan niet vermeende asielzoekers in het Fedasilnetwerk. Volgens deze krant krijgen alle asielzoekers in het onthaalcentrum van Bovigny per definitie halalvoedsel voorgeschoteld. Ik citeer: "Toute la nourriture servie est halal, pour simplifier le service." Dat lijkt mij de wereld op zijn kop. Iedereen krijgt blijkbaar automatisch halalvoedsel. Ook dus bijvoorbeeld de christenen die hun land zijn ontvlucht wegens - precies - de religieuze vervolgingen en de maatschappelijke druk waaraan zij van islamitische zijde blootstonden. En die zij hier nu blijkbaar opnieuw moeten ondergaan. 1. Klopt de berichtgeving van "Le Soir" en zo ja, sinds wanneer is dat het geval? 2. Gebeurt dit ook in de andere centra van Fedasil? Kan u dit verder preciseren? 3. Geldt verplicht halalvoedsel ook voor minderheden die de islamitische vervolgingen in hun land ontvlucht zijn? 4. Is een dergelijk beleid niet tegenstrijdig met uw recente uitspraken dat integratie van de nieuw erkende vluchtelingen nu primordiaal is? Of wordt het automatisch verstrekken van halalvoedsel, ook aan niet-moslims, als een factor van integratie beschouwd? 5. Is een dergelijk beleid niet strijdig met het neutraliteitsprincipe dat de overheid in acht moet nemen ten aanzien van religieuze aangelegenheden? 6. Overweegt u eventueel maatregelen te nemen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B060
Publicatiedatum 01/02/2016, 20152016
Antwoord

1. In het opvangcentrum van Bovigny is het aanbod niet anders dan in andere federale centra. In de federale opvangcentra bestaat er een aanbod aan verschillende maaltijden, zoals vlees, vis of vegetarische maaltijden en ook halal maaltijden, en dit sinds de oprichting van de centra. 2. Dit aanbod bestaat in alle federale opvangcentra. Echter, in de nieuwe kaderovereenkomst voor catering in de federale opvangcentra is er niet langer een aanbod aan halal maaltijden expliciet vermeld. In een groot aantal opvangcentra kunnen bewoners zelf koken. Bewoners die de gelegenheid hebben om zelf te koken, kunnen uiteraard de maaltijden bereiden die zij wensen. Het is de bedoeling om de zelfkookfaciliteiten uit te breiden zodat uiteindelijk alle bewoners hun eigen maaltijden kunnen bereiden. Niet alleen is dit beter voor de bewoners zelf, het is ook goedkoper dan een cateraar maaltijden te laten bereiden. 3. Gelet op het feit dat er een aanbod is van verschillende maaltijden zoals vlees, vis en vegetarische maaltijden, wordt niemand verplicht tot iets te eten wat hij niet wil. Men is ook vrij om bepaalde voedingswaren niet te nuttigen. 4. Er is geen verband tussen het eten van halalmaaltijden en de integratie van erkende vluchtelingen. De meeste asielzoekers zijn erkentelijk en dankbaar over het voedselaanbod in de centra. De enkelen die dat niet zijn, geven blijk van ondankbarheid dat niet te tolereren valt. 5. Het neutraliteitsprincipe betreft de neutraliteit van handelen door de overheid. Alle medewerkers van Fedasil onderschrijven een deontologische code die deze neutraliteit voorziet. 6. Het is niet nodig om maatregelen te treffen wanneer er zich geen probleem stelt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenISLAM | MIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | COLLECTIEVE MAALTIJDVERSTREKKING | GEBRUIKEN EN TRADITIES
Vrije trefwoordenVLUCHTELINGENCENTRUM