...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0268 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Opgepakte illegalen op doorreis naar Engeland.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Steeds meer worden er illegalen betrapt die verstopt zitten in de laadruimtes van vrachtwagens met de bedoeling uiteindelijk het kanaal over te geraken tot in Groot-Brittannië. 1. Hoeveel illegalen, op doorreis naar Groot-Brittannië, werden er in 2011, 2012, 2013, 2014 en de eerste helft van 2015 opgepakt? 2. a) Hoeveel illegalen werden onmiddellijk gerepatrieerd? b) Hoeveel illegalen werden opgesloten in gesloten centra? c) Hoeveel illegalen kregen een bevel om het grondgebied te verlaten? 3. a) Welke maatregelen werden er genomen om dit groeiend fenomeen kordater aan te pakken? b) In welke mate worden de transporteurs verantwoordelijk gesteld?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B057
Publicatiedatum 11/01/2016, 20152016
Antwoord

1 en 2. b) en c) Wat betreft het aantal personen dat werd aangetroffen van 2011 tot 2015 (1 januari 2015 tot 31 juli 2015) als "transitillegaal" in een vrachtwagen en hoeveel hiervan werden opgesloten in een gesloten centrum en het aantal dat een bevel kreeg om het grondgebied te verlaten (BGV), kan ik u het volgende meedelen: (*) Tot 31 juli 2015 2. a) De onmiddellijke repatriëring bestaat niet meer sinds juli 2009: toen werd de termijn waarbinnen de vordering tot schorsing van de opsluiting- en verwijderingsmaatregel kan worden ingediend van 24 uur verlengd tot 5 dagen. Enkel de personen die zelf verklaren te willen vertrekken en deze schorsende beroepstermijn dus niet te willen afwachten, zullen sneller verwijderd worden. Van onmiddellijke repatriëring is bijgevolg geen sprake meer. De personen die hiervoor in aanmerking komen, namelijk deze die beschikken over geldige reisdocumenten, worden opgesloten in het gesloten centrum, zie antwoord op vraag 2. b). 3. a) Er worden verschillende maatregelen getroffen om dit fenomeen aan te pakken, waaronder de volgende: - driemaandelijks overleg tussen parket Brugge/ Gent (magistraten bevoegd voor mensensmokkel en mensenhandel), lokale politie van de gemeenten langs de E40 tussen Jabbeke en Veurne, federale politie (wegpolitie Jabbeke, scheepvaartpolitie Oostende en Zeebrugge, spoorwegpolitie Brugge en gerechtelijke politie Brugge en Gent), dienst van de gouverneur van West-Vlaanderen en nog een aantal diensten waaronder de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). In dit overleg wordt overlopen wat er reeds is voorgevallen en wat de toekomstige aanpak zal zijn. - werkgroep transitmigratie waaraan DVZ ook deelneemt en waarin beslissingen genomen worden over de te ondernemen acties; - Na interceptie controleert de DVZ de vingerafdrukken in Eurodac (Europees vingerafdrukkensysteem) én in het VIS (Europees visasysteem). Dit heeft al duidelijk resultaten gegeven wat betreft de verwijdering in het kader van de Dublin-akkoorden. - DVZ biedt meermaals per maand (ter plaatse) ondersteuning aan de politie bij gerichte acties in het kader van de transitmigratie. b) Wat de maatregelen tegen de betreffende transporteurs betreft, heeft de DVZ geen informatie. Deze vraag dient gericht te worden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenILLEGALE MIGRATIE | MIGRATIEBELEID | GOEDERENVERVOER