...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0722 - Zittingsperiode : 54


Auteur Veli Yüksel, CD&V
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel De aankoop van milieuvriendelijke voertuigen door de federale overheid.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het regeerakkoord staat te lezen dat de komende jaren het wagenpark van de federale overheid drastisch moet vergroenen: "Daarom geeft de regering er de voorkeur aan dat de nieuwe dienstvoertuigen van alle federale overheidsdiensten en instellingen elektrisch, hybride of CNG zijn." 1. Hoeveel dienstvoertuigen werden in 2014 aangekocht door de federale overheid? Graag ook het voorlopige cijfer voor 2015. 2. Hoeveel van deze voertuigen zijn hybride? Hoeveel zijn elektrisch? Hoeveel zijn CNG? 3. Graag ook de cijfers uit vraag 1 en 2 voor de vijf voorgaande jaren (indien mogelijk voor de tien voorgaande jaren).


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

De hieronder vermelde gegevens hebben enkel betrekking op het eigen wagenpark van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Om de gegevens van de volledige federale overheid te kennen, wordt voorgesteld om deze op te vragen bij de betrokken federale instellingen. 1. In 2014 heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer 14 voertuigen aangekocht. In 2015 verwierf de FOD Mobiliteit en Vervoer 7 voertuigen. 2. Onder de voertuigen, die in 2014 en 2015 zijn verworven, bevinden zich: - twee CNG-voertuigen (gecomprimeerd aardgas); - vier hybride voertuigen. Er werd geen enkel elektrisch voertuig aangekocht. 3. De cijfers, die betrekking hebben op de aankoop van voertuigen door alle diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer tijdens de voorbije vijf jaren, staan vermeld in de tabel: Bij de vermelde voertuigen zijn er geen hybride, elektrische of CNG-voertuigen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenCENTRALE OVERHEID | WAGENPARK | VERVOERBELEID | OVERHEID | VERVANGENDE BRANDSTOF | VERMINDERING VAN GASEMISSIE