...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0720 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Het gooien van stenen naar treinen.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Jaren geleden bleek het een trend te worden: het werpen van stenen naar al dan niet voorbijrijdende treinstellen van de NMBS. Een half wonder dat daar nooit ernstige slachtoffers zijn bij gevallen. Maar de vraag blijft natuurlijk: wie doet zoiets? En vooral: hoe vaak gebeuren dergelijke incidenten? Is er een evolutie in het aantal gevallen, sinds het fenomeen bij de NMBS de kop opstak (ongeveer rond 2009)? 1. Kan u een idee geven van het aantal dergelijke incidenten over de laatste vijf jaar (en voor 2015 voor zover hierover al cijfers bekend zijn)? 2. Heeft u een idee van de totaliteit van de schade? Kan u een idee geven van de lichamelijke letsels? Is er een begroting van de materiële schade opgemaakt? Hoeveel bedraagt die over de vermelde jaren? 3. Hoeveel ziektedagen hebben de treinbestuurders naar aanleiding van die schadegevallen opgenomen? Een overzicht over de vermelde jaren? 4. Heeft men een idee van de daders? Hoeveel daders konden er worden gevat? Een bepaald percentage van het aantal daders? 5. Heeft men ook een idee van de plaatsen waar dit gebeurde? Zijn er bepaalde "warme" lijnen, risicolijnen op het vlak van dit soort incidenten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 21/12/2015, 20152016
Antwoord

1. Het Security Operations Center (SOC) van de NMBS staat ten dienste van klanten, personeelsleden en spoorwegondernemingen. Het omvat een call center dat 24u/24u bereikbaar is via het gratis noodnummer 0800 30 230. Het staat in voor de coördinatie van interventies met betrekking tot spoorgebonden veiligheidsproblemen. Het aantal oproepen die het SOC ontving voor het gooien van stenen naar treinen binnen de referentieperiode sinds 2010 zijn als volgt: - 2010: 414 - 2011: 426 - 2012: 220 - 2013: 181 - 2014: 203 - 1 januari tot en met 1 september 2015: 125. Er wordt (opnieuw) een dalende trend vastgesteld. Voor de periode januari-augustus 2015 zijn er 32 % feiten minder gemeld aan het SOC dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste feiten spelen zich af tussen maart en juni. 2. De juridische dienst beschikt alleen over gemakkelijk bruikbare gegevens voor de feiten vanaf 2010. Er wordt een dossier geopend wanneer de dader geďdentificeerd of identificeerbaar is. Tot maart 2013 werd altijd een dossier geopend wanneer een klacht werd ingediend, zelfs wanneer de dader onbekend was op het ogenblik van de feiten. Dat verklaart waarom er minder dossiers geopend werden in 2013, en heel weinig in 2014 en 2015. De schade wordt alleen berekend wanneer het bedrag gefactureerd kan worden aan de geďdentificeerde dader. Sinds 2010 heeft de juridische dienst van de NMBS 163 dossiers geopend voor het gooien van stenen naar of vanuit een trein. Hiervan zijn er 134 geklasseerd als niet-recupereerbaar (derde onbekend). De verdeling van de 29 geopende dossiers: - 19 dossiers waarvan de daders teruggevonden werden. - Van de 10 andere dossiers wordt nog geprobeerd de daders te identificeren of de schade te bepalen. De gefactureerde schade (herstellingen, verstoring van het verkeer, personeelsonkosten) bedraagt 8.705,53 euro, waarvan er 1.163,23 euro gerecupereerd werd. Dit is slechts een fractie van de opgelopen schade. Voor deze periode heeft de juridische dienst van NMBS geen dossier met lichamelijke schade geopend. Dit zijn de details van de dossiers. 3. De NMBS beschikt niet over voldoende gegevens om een consistent antwoord te geven over het eventueel aantal dagen werkverlet bij treinbestuurders of treinbegeleiders veroorzaakt door dergelijke incidenten sinds 2010. 4. De meeste feiten van gooien van stenen naar treinen gebeuren in volle baan en/of in kleinere stations en stopplaatsen waar geen (toezichts-) personeel van de NMBS aanwezig is. De meldingen aan het SOC komen dan ook vooral van treinbestuurders. De tijd die nodig is voor een ploeg van Securail of politie om ter plaatse te gaan, zorgt ervoor dat de daders meestal niet meer ter plaatse zijn. In 2015 werd voor deze feiten door Securail nog geen enkel pv opgesteld. 5. In 2015 (januari - augustus) werden op een aantal lijnen meerdere feiten vastgesteld. Als we bovendien de stations in beschouwing nemen in de nabijheid waarvan de meeste gemelde gevallen van gooien van stenen naar een trein werden geregistreerd, komen we tot de volgende hotspots: De lijnen in de zones Brussel en Luik registreerden de meeste oproepen voor gooien van stenen naar treinen. Ook de lijn 124 Brussel-Charleroi telt verschillende feiten voor gooien van stenen naar treinen, echter steeds op verschillende locaties. Op te merken is echter dat dit stuk voor stuk druk bereden spoorlijnen zijn, zodat de kans dat zulke fenomenen plaatsvinden relatief stijgt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | VEILIGHEID VAN HET VERVOER | OPENBARE VEILIGHEID | VERVOER PER SPOOR | VANDALISME
Vrije trefwoordenNMBS