...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0717 - Zittingsperiode : 54


Auteur Inez De Coninck, N-VA
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Het taalgebruik bij de NMBS.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In de grotere stations wordt sinds enige tijd gebruik gemaakt van het PIDAAS/EMMA-systeem om de aankondigingen te verzorgen. In andere stations gebeurt dit nog steeds door een persoon. Aangezien het niet helemaal duidelijk is wat de regels zijn inzake het taalgebruik voor de aankondigingen in de treinen en op de perrons, heb ik enkele vragen voor u. 1. Bestaan er regels in verband met het meertalig aankondigen in treinen en op perrons? Zo ja, welke? Bij welke treinen en stations is dit dan van toepassing? Zo neen, waarom zijn er geen regels? 2. Bepalen voor de Brusselse stations specifieke regels welke landstaal eerst moet worden gebruikt, bijvoorbeeld naar gelang de eindbestemming van de trein in Vlaanderen of Wallonië ligt? 3. Bestaan dergelijke regels ook voor de taalinstelling van bepaalde elektronische apparaten die ter beschikking staan van het publiek? Ik denk onder meer aan het opvragen van dienstregelingen, tickets kopen en andere? Zo ja, wat zijn dan de regels? Zo niet, waarom? 4. Is er controle op de naleving van die regels? Zo ja, hoe gebeurt dat? Zo neen, waarom niet? 5. Welk taalgebruik hanteert men voor de aankondigingsborden in stations?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 07/12/2015, 20152016
Antwoord

Ik heb de eer het geachte lid te verwijzen: - naar mijn antwoord op de mondelinge vraag nr. 4451 van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu in de commissie voor de Infrastructuur van 10 juni 2015 (Integraal Verslag, Kamer, 2014-2015, CRIV 54 COM 191, blz. 27) en - naar mijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 615 van de heer Willy Demeyer van 10 juli 2015 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 44, blz. 166), - net als naar de antwoorden die mijn voorganger gaf op de schriftelijke vragen 5-3568 en 5-2537 uit de Senaat over dezelfde materie. (zie: www.senate.be)

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenINFORMATIE | VERVOERBELEID | VERVOER PER SPOOR | TAALGEBRUIK
Vrije trefwoordenNMBS