...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0715 - Zittingsperiode : 54


Auteur Inez De Coninck, N-VA
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel De totstandkoming van de procedures bij de NMBS.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In een reportage van de VRT van 9 september 2015 bleek dat er één en ander fout loopt bij de procedure voor klanten die hun treinabonnement vergaten. De treinbegeleiders en loketbedienden passen de regels op allerlei verschillende manieren toe. Dit stelt vraagtekens bij de eenvoud, de duidelijkheid en de klantvriendelijkheid van de procedure(s) die het bedrijf hanteert. De NMBS zou ook kunnen leren uit de goede voorbeelden van toonaangevende (spoorweg)maatschappijen. Het doet géén kwaad om eens over de grens te gaan kijken en te zien hoe men het daar doet. Hetzelfde principe geldt ook voor de nieuwe compensatieregeling die eraan komt. 1. Hoe stelde de NMBS haar nieuwe procedure(s) voor de aankoop van vervoersbewijzen op de trein op? 2. a) Heeft de NMBS bestudeerd hoe toonaangevende spoorwegmaatschappijen omgaan met reizigers die: - zonder geldig vervoersbewijs reizen; - hun (geldig) treinabonnement niet bij zich hebben op de trein; - een compensatie aanvragen voor vertraagde of geschrapte treinen? b) Welke lessen heeft de NMBS hieruit getrokken? 3. Hanteert de NMBS voor de bovenstaande zaken gelijkaardige procedures als andere Europese spoorwegmaatschappijen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B053
Publicatiedatum 07/12/2015, 20152016
Antwoord

1 tot 3. De NMBS stelt in dit verband werkgroepen op die worden samengesteld uit vertegenwoordigers van alle betrokken diensten. Daarnaast baseert zij zich op benchmarks met de andere spoorwegoperatoren. De NMBS heeft in de 3 volgende gevallen bestudeerd hoe toonaangevende spoorwegmaatschappijen omgaan met de reizigers: i) In het geval van een reiziger zonder geldig vervoersbewijs: - NS: het is niet mogelijk een biljet te kopen aan boord van de trein. De reiziger zonder vervoersbewijs betaalt de ritprijs verhoogd met een vast supplement (= een boetetarief); - SNCF: de reiziger kan een biljet kopen aan boord van de trein. Dergelijk biljet is echter steeds duurder dan het klassieke tarief. De exacte meerprijs is afhankelijk van het traject en het type trein; - DB: de reiziger kan een biljet kopen aan boord van de trein mits betaling van een surplus. De surplus varieert van een zeer lichte meerprijs tot een maximum verhoging; - SBB: de reiziger kan een biljet kopen aan boord van de trein, maar verhoogd met een vast supplement; - ÖBB: de reiziger kan een biljet kopen aan boord van de trein, maar verhoogd met een supplement (variërend). ii) In geval van het vergeten van een abonnement op de trein: - NS: abonnementhouders mogen hun vervoersbewijs driemaal per jaar vergeten (afhankelijk van het type kaart kan er een afwijking zijn van het aantal keren). In de trein dienen zij echter een boetetarief te betalen (=supplement + ritprijs) die zij nadien kunnen terugvorderen; - SNCF: treinreizigers die niet in het bezit zijn van hun vervoersbewijs dienen een biljet aan te kopen op de trein, waarvoor SNCF een surplus zal heffen; - DB: aankoop van het boordtarief (= de trajectprijs verhoogd met een surplus). iii) In geval van de aanvraag voor compensatie voor vertraagde of geschrapte treinen: - NS: compensatie mogelijk vanaf 30 minuten vertraging of meer; - SNCF: geen compensatie voor vertragingen minder dan 30 minuten. Compensatie vanaf 30 minuten voorzien via een reisbon of via storting (het % compensatie is afhankelijk van het aantal minuten vertraging); - DB: 25 % compensatie vanaf 60 minuten vertraging, 50 % compensatie vanaf 120 minuten vertraging (dit kan afwijken afhankelijk van het type vervoersbewijs/ trein) in de vorm van een waardebon of via storting. We kunnen hieruit concluderen dat de regels niet gelijklopend zijn en dat zowat elke spoorwegmaatschappij haar reizigers, die niet in het bezit zijn van een vervoersbewijs in de trein, regulariseert aan de trajectprijs, verhoogd met een supplement. Voor zwaardere misbruiken geldt er steeds een eigen specifiek regime dat wordt gelinkt aan hogere boetebedragen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | DIENSTEN | PLAATSBEWIJS | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS