...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0714 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Ongevallen onder invloed van drugs.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het verleden werd door allerlei autoverenigingen, mobiliteitsorganisaties, jeugd- en andere organisaties uit het middenveld gewaarschuwd voor het gebruik van drugs in combinatie met het zich met motorrijtuigen in het verkeer begeven. Er was al gebleken dat de Belgische overheid slechts heel summiere inschattingen kon geven van het aantal ongevallen door of in combinatie met drugs. 1. Kan u een idee geven van het aantal ongevallen door of met bestuurders onder invloed van drugs? Zijn er cijfers voor 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en (voor zover al bekend) 2015? 2. Kan u zeggen hoeveel dodelijke ongevallen er onder invloed van drugs gebeurden? 3. Is het mogelijk het Gewest van de bestuurders aan te duiden? 4. Kan u tevens de gemiddelde leeftijd van de gedrogeerde bestuurders in de loop van de betrokken jaren meegeven? 5. Indien het niet mogelijk blijkt om cijfers te geven omdat men niet met deze variabelen werkt: wordt het dan niet dringend tijd om deze variabelen in het opslaan van gegevens te voorzien?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B057
Publicatiedatum 11/01/2016, 20152016
Antwoord

1 tot 3. De ongevallendatabank laat niet toe om het totaal aantal ongevalsbetrokkenen onder invloed van drugs te selecteren. Om het rijden onder invloed bij zwaargewonde bestuurders (autobestuurders en bestuurders van bestelwagens) in te schatten, werden via het Europees DRUID-project (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) in zes landen, waaronder België, bloedstalen onderzocht van zwaargewonde bestuurders die op de spoedgevallendiensten binnengebracht werden. Op basis van deze bloedstalen van in totaal 325 zwaargewonde Belgische bestuurders bleken 7,6 % van de bestuurders onder invloed van cannabis (dit percentage loopt zelfs op tot bijna 10 % indien ook met de metabolieten van cannabis rekening gehouden wordt) en 3,8 % onder invloed van cocaïne. 38 % van deze zwaargewonde bestuurders had trouwens ook de wettelijke alcohollimiet overschreden. Bovengenoemde percentages hebben betrekking op zwaargewonde bestuurders en kunnen niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar de hele bestuurderspopulatie (al dan niet betrokken in verkeersongevallen). 4. Uit de DRUID-resultaten (op basis van 325 zwaargewonde bestuurders in de ziekenhuizen) bleek dat bij 40 % van de mannelijke bestuurders één of meerdere stoffen aangetroffen werden, terwijl dit bij vrouwelijke bestuurders slechts voor 27 % het geval was. Cannabis, de meest populaire illegale drug werd, zowel alleen als in combinatie met alcohol, vooral gevonden bij mannelijke bestuurders tussen de 18 en de 34 jaar. Bij de vrouwelijke bestuurders werd cannabis alleen aangetroffen bij vrouwen onder de 24 jaar. Gezien de relatief kleine steekproef van 325 zwaargewonde bestuurders zijn de resultaten per leeftijdscategorie slechts indicaties. 5. De registratie van het rijden onder invloed van drugs kan inderdaad beter. Dit is vooral het gevolg van het feit dat een positieve speekseltest telkens moet bevestigd worden door een analyse in een labo. Het is voor de politiemensen steeds delicaat om op het verkeersongevallenformulier, en enkel op basis van een positieve speekseltest, aan te vinken dat iemand onder invloed van drugs of geneesmiddelen is. Ook een systematische terugkoppeling tussen de labo's en de politie over de resultaten van de toxicologische analyses ontbreekt. Ter verbetering van de registratiekwaliteit zijn er naar mijn aanvoelen twee opties: - duidelijke afspraken tussen de labo's en de politie en/of - de uitslag van de speekseltest (en niet de labo resultaten) vermelden op het verkeersongevallenformulier.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenONGEVAL BIJ HET VERVOER | BESTUURDER | VERVOERBELEID | WEGVERKEER | VERKEERSVEILIGHEID | VERDOVEND MIDDEL