...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0713 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Verkeersongevallen en slaaptekort bij vrachtwagenbestuurders.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Het is een bekend verschijnsel: oververmoeidheid bij vrachtwagenbestuurders. Dat deze (soms chronische) vermoeidheid een invloed heeft op het rijgedrag, werd in buiten- en binnenland al enkele keren door universiteiten en hogescholen onderzocht. De slaapapneu zou vooral het gevolg zijn van onregelmatige werkuren, een tekort aan beweging en natuurlijk ook slechte voeding. Interessant genoeg om naar het effect van het tekort aan slaap op de verkeersveiligheid te peilen. 1. In hoeveel verkeersongevallen waren vrachtwagenbestuurders betrokken in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014? Zijn er al cijfers voor 2015? 2. In hoeveel van de gevallen, over die verschillende jaren, waren truckers verantwoordelijke partij voor het ongeval? 3. Heeft u ook enig idee hoeveel van die verkeersongevallen veroorzaakt werden door truckers met een buitenlandse nummerplaat? 4. Bij hoeveel verkeersongevallen kon vastgesteld worden dat slaapapneu de oorzaak of één van de mogelijke oorzaken zou kunnen geweest zijn van het ongeval? 5. Bij hoeveel verkeersongevallen wordt nagegaan wat de oorzaak van het ongeval is? Gaat men steeds na of het zou kunnen gaan om een geval van tekort aan slaap?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Onderstaande tabel geeft het aantal letselongevallen weer waarbij minstens één vrachtwagen betrokken was. Op dit ogenblik zijn er alleen definitieve cijfers beschikbaar tot 2013. 2. Het is niet mogelijk om op basis van de gegevens van de ongevallendatabank te bepalen wie verantwoordelijk is voor het ongeval. 3. De onderstaande tabel geeft het aantal vrachtwagens met een buitenlandse nummerplaat weer die betrokken zijn bij een letselongeval. Op basis van de ongevallendatabank kunnen we echter niet afleiden wie de verantwoordelijke partij is. 4 en 5. Eerst en vooral moet opgemerkt worden dat slaapapneu en een tekort aan slaap twee verschillende zaken zijn. Slaapapneu is een medische aandoening die een tekort aan slaap teweegbrengt (indien onbehandeld). Een tekort aan slaap kan echter veel meer redenen hebben. Op basis van de ongevallendatabank is het niet mogelijk de oorzaak van een ongeval te bepalen. Op het verkeersongevallenformulier kan de politie bij de variabele "toestand van de bestuurder" wel invullen of de bestuurder "vermoeid of ziek" is. Volgens de ongevallendatabank schommelt in de laatste jaren het percentage ongevallen waarin zieke of vermoeide bestuurders betrokken waren rond de 1 %. Dit is vermoedelijk een zware onderschatting aangezien het voor de politie niet gemakkelijk is om te bepalen of een bestuurder ziek of vermoeid was. De European Transport Safety Council gaat ervan uit dat in het wegvervoer vermoeidheid in ongeveer 20 % van de ongevallen als oorzaak kan worden beschouwd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenONGEVAL BIJ HET VERVOER | BESTUURDER | VERVOERBELEID | VERKEERSVEILIGHEID | WEGVERVOER | BEDRIJFSVOERTUIG