...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0712 - Zittingsperiode : 54


Auteur David Geerts, SP.A
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Investeringsproject ontdubbeling spoortraject Herentals-Turnhout (L29).
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Het spoortraject Turnhout-Herentals heeft maar een enkelvoudig spoor. Treinen kunnen enkel kruisen ter hoogte van Tielen. In het meerjareninvesteringsplan 2013-2025 zou er werk gemaakt worden van een ontdubbeling van de spoorlijn zodat meer capaciteit op deze lijn mogelijk wordt. Tijdens uw uiteenzetting van het moderniseringsplan van onze Belgische spoorwegen kondigde u de oprichting van een investeringscomité aan dat nauwgezet zal toezien op de output naar de reizigers toe. Omdat u niet concretiseerde welke paramaters u zal hanteren om voldoende output te definiëren, wil ik u een concrete vraag stellen aangaande het investeringsproject ontdubbeling spoortraject Turnhout-Herentals. 1. Wat met de voorziene investering voor de ontdubbeling van de spoorlijn Turnhout-Herentals, zal deze in het kader van een nieuw investeringsplan mee opgenomen worden? 2. Zo ja, wanneer zal dit project van start gaan? 3. Zo nee, wat zijn de argumenten om dit project niet te weerhouden? 4. Wat is de kostprijs voor deze investering? 5. Hoeveel reizigers bedient deze lijn op een weekdag?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B051
Publicatiedatum 20/11/2015, 20152016
Antwoord

1 tot 3. De op te richten investeringscel zal zich de komende maanden buigen over het toekomstige meerjarenplan inzake de spoorinvesteringen. 4. De kostprijs van dit project werd tot op heden nog niet geraamd. 5. De NMBS maakt haar cijfers inzake het aantal instappende reizigers per station openbaar, ze zijn dan ook consulteerbaar op de website van de NMBS.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenTRANSPORTINFRASTRUCTUUR | INVESTERING | ANTWERPEN | VERVOERBELEID | SPOORWEGNET | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS