...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0711 - Zittingsperiode : 54


Auteur Caroline Cassart-Mailleux, MR
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Vóór 1989 uitgereikte Belgische rijbewijzen.-
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Automobilisten met een "Belgisch" rijbewijs, d.i. een rijbewijs dat vóór 1989 werd uitgereikt, kunnen in het buitenland in de problemen raken. Sindsdien werden er immers rijbewijzen naar Europees model uitgereikt, en de oude rijbewijzen kunnen voor verwarring zorgen bij politiediensten in het buitenland. Men doet er dus goed aan zijn oude rijbewijs in te ruilen voor een nieuw, in de vorm van een bankkaart. Dat kost 20 à 25 euro. 1. Kunt u bij benadering zeggen hoeveel mensen er nog een Belgisch rijbewijs hebben? 2. Zal u de betrokken burgers informeren, en zo ja, hoe? 3. Welke problemen zouden mensen met een Belgisch rijbewijs in het buitenland dan wel kunnen tegenkomen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. We kunnen het aantal schatten op 1.700.000. 2. Het probleem was beperkt tot Frankrijk. Intussen heeft Frankrijk me schriftelijk bevestigd dat de Belgische rijbewijzen afgeleverd voor 19 januari 2013 (datum waarop het bankkaartmodel verplicht werd volgens de Europese richtlijn) geldig blijven op het ganse territorium van de Europese Unie tot 19 januari 2033, overeenkomstig het principe van de wederzijdse erkenning van de rijbewijzen. Anderzijds heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer de gemeenten geïnformeerd dat de rijbewijzen afgeleverd voor 1989 geldig blijven. Ook is er een bericht op zijn site. 3. De Belgische bestuurders mogen geen problemen ondervinden in verband met hun oud model van rijbewijs. Sedert onze mededeling aan de gemeenten heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer hieromtrent geen klachten meer ontvangen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenRIJBEWIJS | VERVOERBELEID | AUTOMOBIEL