...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0708 - Zittingsperiode : 54


Auteur Marcel Cheron, Ecolo-Groen
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Planning voor de werken in het station Ottignies.-
Datum indiening15/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In mei 2015 stelde ik u een schriftelijke vraag over de werken in het station Ottiginies en de daarvoor geoormerkte budgetten. Uw antwoord, dat ik in september 2015 hebt ontvangen, roept een aantal bijkomende vragen op, waarover ik nadere toelichting zou willen krijgen. 1. Over welke bedragen gaat het precies wat betreft het deel van de investeringen in het onthaal dat van Infrabel (vervat onder het project "GEN-infrastructuur lijn 161") naar de NMBS werd overgedragen? 2. Blijft het oorspronkelijk begrote bedrag van 63,6 miljoen euro voor de werken in het station Ottignies ongewijzigd in de begroting ingeschreven staan? 3. In uw antwoord schrijft u ook nog: "De algehele planning van de werken in Ottignies zal voorts deel uitmaken van een onderzoek door de toekomstige investeringscel." Kunt u bevestigen dat de toekomstige investeringscel zich enkel zal buigen over het concrete tijdpad voor alle investeringen in Ottignies?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B069
Publicatiedatum 14/04/2016, 20152016
Antwoord

1. Geen enkele van de gerealiseerde investeringen over de periode 2013-2025 voor het gedeelte "GEN-infrastructuur lijn 161" betreft specifiek het station van Ottignies (de werken in dit station zijn immers nog niet begonnen), maar ze betreffen wel andere werken waarvan een klein gedeelte betrekking heeft op bepaalde stopplasten die op die lijn gelegen zijn. Bovendien mag niet worden beschouwd dat bedragen worden overgedragen van de ene entiteit naar de andere (NMBS/Infrabel). De verdeling waarvan sprake betreft een afbakening van het verantwoordelijkheisveld tussen beide ondernemingen inzake de uitvoering van de verschillende soorten werken. 2. en 3. Het toekomstige meerjareninvesteringsplan 2016-2020 van de NMBS (afgeleid uit een '2016-2030'-visie) zal de nodige bedragen bevatten rekening houdend met de herverdeling van de verantwoordelijkheden inzake onthaal, als gevolg van de herstructurering van 2014. Het meerjarenplan wordt momenteel besproken. Gelet op de budgettaire context wordt dit meerjareninvesteringsplan 2016-2020 geen copy-paste van het plan 2013-2025. Verantwoordelijke keuzes die de klant centraal stellen, dringen zich op. Over de werken in het station van Ottignies waarvan sprake in uw vraag voeren beide ondernemingen (NMBS en Infrabel) op dit ogenblik een studie en na afloop hiervan zullen die werken concreet in specifieke projecten worden gegoten, die door de investeringscel zullen worden besproken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenTRANSPORTINFRASTRUCTUUR | INVESTERING | VERVOERBELEID | VERVOER PER SPOOR | PROVINCIE WAALS BRABANT
Vrije trefwoordenNMBS