...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0706 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Afschaffing weekabonnement.
Datum indiening10/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Vanaf september 2015 zijn er geen weekabonnementen meer te verkrijgen bij de NMBS. Voor personen die deeltijds werken (een week wel, een week niet) was dit de perfecte oplossing om met de trein naar het werk te kunnen gaan. In de plaats van een weekabonnement kan men vanaf september 2015 een "halftijdse treinkaart" kopen; dit zijn 10 ritten heen en terug op hetzelfde traject tijdens een periode van 15 dagen. Belangrijk is dat deze personen plots niet veel meer zouden moeten betalen voor hetzelfde traject. Dan is er sprake van een tariefaanpassing. Men moet gestimuleerd worden om de trein te kiezen als vervoersmiddel naar het werk, ook wanneer men parttime werkt. Volgens het beheerscontract (artikel 18) moet de NMBS bij elke tariefaanpassing het gamma van de vervoerbewijzen en de geldende tarieven aan het Directoraat-generaal Vervoer te Land van de FOD Mobiliteit en Vervoer (DGVL) meedelen, en dit twee maanden voordat ze aan het publiek worden bekendgemaakt. Het publiek moet er minstens tien dagen vooraf van worden ingelicht. 1. Is er een prijsverschil tussen een weekabonnement en de halftijdse treinkaart? Is er sprake van een tariefaanpassing? a) Zo ja, wat is het exacte prijsverschil? b) Is deze eventuele prijsaanpassing onderworpen aan het beheerscontract en dus aan DGVL meegedeeld? Zo ja, wanneer? c) Wordt het publiek hiervan op de hoogte gebracht? Zo ja, welke communicatiemiddelen worden hiervoor ingezet? 2. Hoeveel personen maken gebruik van een weekabonnement? Graag de cijfers voor 2012, 2013, 2014 en 2015. Kan u een overzicht geven van het gebruik per jaar?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. De halftijdse treinkaart leunt het dichtst aan bij het weekabonnement en kan perfect tegemoetkomen aan de behoeften van de reizigers. De halftijdse treinkaart is flexibeler en biedt de reiziger de mogelijkheid om zijn trajecten naar wens te verdelen over een periode van 15 dagen. Deze formule heeft inderdaad een andere prijs dan de formule voor één week, omdat de kenmerken van het product verschillen. Klanten hebben echter nog steeds de mogelijkheid om voor de maandformule te kiezen. Bij deze formule ligt de prijs per traject lager ligt dan bij de weekvariant. a) Het prijsverschil varieert naargelang de tarifaire afstand in kilometer. De prijzen zijn terug te vinden op de website van de NMBS en in zijn vervoersvoorwaarden. b) Artikel 18 heeft betrekking op de jaarlijkse tariefaanpassing die ieder jaar traditioneel op 1 februari wordt doorgevoerd. De afschaffing van het abonnement voor één week valt niet binnen het wettelijke kader van dit artikel. c) Ja, de betrokken reizigers werden in juli 2015 via e-mail of brief op de hoogte gebracht. De bedrijven werden in juni 2015 geïnformeerd, conform de termijnen die opgenomen zijn in de derdebetalersovereenkomsten. 2. Minder dan 1 % van de reizigers koos voor het weekabonnement. Sinds 2012 nam het aantal trajecten dat de houders van een wekelijkse trajecttreinkaart aflegde bovendien ieder jaar gemiddeld met +/- 5 % af, in het voordeel van de abonnementen met een langere duur of andere, voordeligere formules.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | TARIEFBELEID | PLAATSBEWIJS | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS