...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0704 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Treinen die een voorziene halte voorbijrijden.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

In antwoord op een eerder gestelde vraag hierover (vraag nr. 964 van 4 mei 2006, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2006-2007, nr. 139, blz. 27.357), werden volgende gegevens bekomen met betrekking tot het aantal treinen dat een voorziene halte voorbijreed: 28 in 2000, 45 in 2001, 35 in 2002, 58 in 2003, 65 in 2004 en 40 in 2005. Met deze vraag beoog ik onder andere recentere cijfers. 1. Hoeveel haltes, waar een trein normaal zou moeten stoppen, werden genegeerd in de periode 2010-2014 (indien mogelijk 2006-2014), opgesplitst per jaar ? 2. Hoeveel klachten werden er dienaangaande in de periode 2010-2014 (indien mogelijk 2006-2014), opgesplitst per jaar, ingediend, en hoeveel klachten leidden tot een compensatie ten belope van welke bedragen? 3. Welke maatregelen werden die afgelopen periode genomen om dit fenomeen tegen te gaan, en welke maatregelen zijn er eventueel nog gepland ?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B049
Publicatiedatum 09/11/2015, 20152016
Antwoord

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag. 1. 2. 3. Iedere perronvoorbijrijding wordt beschouwd als een incident waarbij de treinbestuurder gecoacht zal worden en dat aanleiding geeft tot een premieafhouding. Perronvoorbijrijdingen zijn dikwijls het gevolg van afwijkingen in de treindienst door bijvoorbeeld werken. Ook bepaalde treinverbindingen die tijdens het weekend andere haltes hebben dan tijdens de week zijn gevoelig voor dergelijke incidenten. Daarom wordt sinds kort op de dienstfiche van de treinbestuurder een dergelijke afwijking beter gevisualiseerd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | VEILIGHEID VAN HET VERVOER | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS