...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0703 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, Open Vld
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Verkeerd gestuurde treinen.
Datum indiening09/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

In antwoord op een eerder gestelde vraag hierover (vraag nr. 964 van 4 mei 2006, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2006-2007, nr. 139, blz. 27.357), werden volgende gegevens bekomen met betrekking tot het aantal treinen dat verkeerd werd gestuurd: 14 in 2000, 17 in 2001, 18 in 2002, 21 in 2003, 15 in 2004 en 21 in 2005. Met deze vraag beoog ik onder andere recentere cijfers. 1. Hoeveel treinen vertrokken er in de periode 2010-2014 (indien mogelijk 2006-2014), opgesplitst per jaar, in de verkeerde richting? 2. Hoeveel klachten werden er dienaangaande in de periode 2010-2014 (indien mogelijk 2006-2014), opgesplitst per jaar, ingediend, en hoeveel klachten leidden tot een compensatie ten belope van welke bedragen? 3. Welke maatregelen werden tijdens de voornoemde periode genomen om dit fenomeen tegen te gaan, en welke maatregelen zijn er eventueel nog gepland?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B051
Publicatiedatum 20/11/2015, 20152016
Antwoord

1. De tabel hieronder geeft een overzicht van het aantal treinen dat in de periode 2010-2015 (lopend jaar) in de verkeerde richting vertrok. 2. De NMBS laat mij weten dat het niet mogelijk is om de klachten dienaangaande af te scheiden van het geheel van andere klachten. 3. Infrabel sensibiliseert haar personeel voortdurend op deze problematiek. Daarnaast wordt momenteel de seinhuistechnologie uitgerust met ARS (Automatic Route Setting) waardoor het risico op menselijke fouten aanzienlijk wordt beperkt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | VEILIGHEID VAN HET VERVOER | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS