...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0699 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Onderzoek van maart en april 2015 naar het controlepercentage.
Datum indiening08/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

Op 16 januari 2015 ondervroeg ik u naar de door de NMBS uitgevoerde onderzoeken om na te gaan welk percentage van de treinreizigers wordt gecontroleerd. In uw antwoord deelde u mee dat er in de loop van maart en april 2015 een nieuw onderzoek zou worden uitgevoerd. Ik zou de resultaten van dat onderzoek willen krijgen. 1. a) Kunt u een overzicht bezorgen van de lijnen die werden onderzocht en van het vastgestelde controlepercentage, zodat ik eventuele discrepanties kan detecteren? b) Kunt u per lijn ook aangeven hoeveel treinbegeleiders er in de trein aanwezig waren en welk rollend materieel er werd gebruikt? 2. Kunt u met betrekking tot het onderzoek dat in september en oktober 2014 werd uitgevoerd, ook de resultaten per lijn en de andere voor het onderzoek in 2015 gevraagde nadere gegevens bezorgen? 3. Werden er aanzienlijke verschillen vastgesteld tussen de onderzoeksresultaten van 2014 en van 2015? Zo ja, hoe komt het dat er dergelijke verschillen werden vastgesteld? 4. Welke politieke lessen trekt u uit die twee onderzoeken, en hoe staat het met de ontwikkeling van de tool voor de follow-up van de commerciële activiteiten? Kunt u nader toelichten wat die nieuwe tool zal inhouden? 5. In uw antwoord op mijn vraag van 16 januari 2015 gaf u aan dat u van plan was de controleteams ("TiCo-teams") aan te vullen. Wat is in dat verband de stand van zaken?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B055
Publicatiedatum 21/12/2015, 20152016
Antwoord

1 tot 3. Tijdens het onderzoek werden op het hele net vaststellingen gedaan. Om een vergelijking te kunnen maken met de vorige fase, werden de resultaten per lijn opgedeeld in grote stromen, waarbij alleen de 16 lijnen van of naar Brussel behouden werden, die het meest representatief zijn. Onderstaande tabel geeft de cijfers voor 2014 en 2015 weer: De planning van de treinbegeleiders wordt opgesteld in functie van de samenstelling en moeilijkheid van de trein. Het nationale gemiddelde bedraagt 1,2 treinbegeleiders per trein. Zelfs indien het aantal getelde treinen in maart-april 2015 verschilt van die in september-oktober 2015, kunnen we toch stellen dat de verhouding tussen de verschillende soorten verbindingen ongeveer dezelfde is (IC, P, L en RER) in de twee fases van de enquêtes. De meeste observaties vonden plaats tijdens de spitsuren, zoals in september-oktober 2014. We kunnen dan ook redelijkerwijze besluiten dat de controlegraad van de piekuurtreinen van NMBS gevoelig verbeterd is tussen beide periodes. Het treinbegeleidingspersoneel is gesensibiliseerd via het opleidingsprogramma en de coaching over de problematiek van de controles aan boord van de treinen. 4. Vervoerbewijzen controleren is één van de basistaken van de treinbegeleider, net als informatie verstrekken, klanten onthalen en instaan voor de veiligheid en de dienstverlening aan de klanten. Op sommige verbindingen moet de treinbegeleider zelf inschatten welke opdrachten best voorrang krijgen, bijvoorbeeld omdat de trein een hoge bezetting heeft of omdat de trein verschillende haltes aandoet en de veiligheidstaken dus het belangrijkst zijn. Bovendien kan de treinbegeleider bij sommige types materieel (bij bepaalde types motorrijtuigen) niet de volledige trein doorlopen tussen twee haltes. Rekening houdend met deze elementen kan een controlepercentage van meer dan 70 % dus als bevredigend beschouwd worden. In combinatie met de toepassing van het boordtarief maakt een regelmatige controle het tot slot ook mogelijk om het aantal vastgestelde onregelmatigheden en de kostprijs voor de behandeling ervan terug te dringen. Om de controles aan boord van de treinen te optimaliseren, beschikt de dienst Treinbegeleiding over een tool (ITRIS) waarmee ze op elk moment het aantal controles van MOBIB-kaarten door de treinbegeleiders kunnen volgen, net als hun verkoop en vaststellingen van onregelmatigheid aan boord van de trein. Deze gegevens zijn ook beschikbaar voor elke trein die dagelijks op het net rijdt. Zo kunnen de controleteams (Ticket Control Teams) zich zo goed mogelijk oriënteren. 5. NMBS beschikt al over een kader van 20 controleteams met in totaal 71 treinbegeleiders. Momenteel tellen deze 'Ticket Control Teams (TiCo)' 51 personeelsleden, maar NMBS wil de teams met te weinig personeelsleden in de komende maanden inderdaad aanvullen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | PLAATSBEWIJS | REIZIGERSVERVOER | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS