...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0695 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Federale overheidsdiensten. - Gerechtelijke procedures tegen andere overheden.
Datum indiening08/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum09/10/2015

 
Vraag

De federale overheidsdiensten zijn dikwijls betrokken partij in gerechtelijke procedures tegen andere overheden, zoals de gemeenten, provincies, intercommunales, Gewesten en Gemeenschappen, enz. 1. Kan u meedelen in hoeveel gerechtelijke procedures uw administratie betrokken was, opgesplitst voor de jongste vijf jaar, en opgesplitst al naargelang het ging om een geschil met een gemeente, provincie, Gewest, Gemeenschap, intercommunale, andere federale overheidsdienst of andere instelling? 2. a) Wat is de aard van het overgrote deel van deze procedures? b) Op wat hebben ze betrekking? 3. Wat waren de kosten die hieraan verbonden waren, opgesplitst naargelang de aard van de kostprijs, en opgesplitst voor de jongste vijf jaar? 4. Op welke manier tracht uw administratie dure proceskosten te vermijden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B048
Publicatiedatum 29/10/2015, 20152016
Antwoord

1. In 2011 betrof 1 dossier een Gewest. In 2012 waren er 3 dossiers, 2 hiervan betroffen een Gewest en 1 een provincie. In 2013 waren er 2 dossiers die een Gewest betroffen. In 2014 betroffen 2 dossiers een stad/ gemeente en/of een vereniging, 2 dossiers betroffen een Gewest en/of een vereniging en 1 betrof een stad. In totaal komt dit op 5 dossiers. In 2015, op datum van 30 september 2015, zijn er 13 dossiers waarvan 7 een gemeente betreffen, en 1 gemeente en een vereniging, en 3 een vereniging, en 1 een Gewest, en 1 een Gewest en een vereniging. 2. Deze dossiers betreffen hoofdzakelijk de misnoegdheid in verband met het overvliegen van Brussel en Leuven, alsook de hinder die daarmee gepaard gaat, en aangelegenheden waarin de Gewesten betrokken zijn. 3. De jaarlijkse voor de dossiers uit vraag 1 te dragen kosten, zien eruit als volgt, honoraria en kosten inbegrepen: in 2011: 7.700 euro; in 2012: 9 142,38 euro; in 2013: 19.457,44 euro; in 2014: 219 256,58 euro; in 2015: 169.851,95 euro, bedrag vastgesteld op datum van 30 september. 4. De diensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer worden verzocht om de verschillende regelgevingen voortdurend en op proactieve wijze te verbeteren en aan te passen om geschillen in de toekomst zoveel als mogelijk te vermijden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEIDSAPPARAAT | OVERHEID | RECHTSINGANG
Vrije trefwoordenKOSTEN