...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0381 - Zittingsperiode : 54


Auteur Veli Yüksel, CD&V
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Het onderzoek naar taken die geen militaire expertise vereisen.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In uw beleidsnota staat te lezen dat, om de verjonging te bevorderen, meerdere initiatieven genomen zullen worden op het vlak van externe mobiliteit. In dat kader zou een grondig onderzoek moeten bepalen welke de taken zijn waarvoor geen militaire expertise vereist is. Deze zouden dan ofwel kunnen worden toevertrouwd aan burgerpersoneel binnen Defensie, ofwel kunnen worden uitbesteed. 1. Hoe ver staat u met dit onderzoek? 2. Indien reeds (deels) voltooid, welke zijn de taken die geen militaire expertise vereisen? 3. Indien nog niet voltooid, wat is de verklaring voor eventuele vertragingen? Tegen wanneer mogen we de eerste resultaten verwachten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Dit onderzoek maakt deel uit van een bredere studie die kadert binnen de ontwikkeling van het strategisch plan van Defensie. De concrete resultaten zullen functie zijn van de uiteindelijke keuzes betreffende de capaciteiten van Defensie, alsook de organisatorische en functionele implicaties ervan, onder andere op vlak van personeel en van infrastructuur (uitbesteding van de niet-militaire functies). 2. De taken die potentieel aan de omschrijving uit het regeerakkoord voldoen, bevinden zich voornamelijk in het domein van de ondersteunende bedrijfsprocessen en in het domein van de algemene of lokale ondersteuning (administratieve functies, logistieke basisfuncties zoals bijvoorbeeld chauffeur, magazijnbediende, HORECA, en zo meer). 3. De initieel conceptuele aanpak kan geconcretiseerd worden zodra er een beslissing genomen wordt over de omvang en de samenstelling van de personeelsenveloppe van Defensie. Dit onderzoek maakt dus integraal deel uit van het strategisch plan van Defensie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMOBILITEIT VAN ARBEIDSKRACHTEN | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | BURGERPERSONEEL