...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0380 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Spionage door Russische diplomaten.
Datum indiening16/09/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Mo* publiceerde onlangs een artikel waarin wordt aangegeven dat Russische diplomaten geaccrediteerd bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en de Europese Unie, en wonende in Brussel, leden zouden zijn van Russische inlichtingendiensten. Zo is er sinds de crisis in OekraÔne meer activiteit waar te nemen van de Russische militaire inlichtingendienst GRU. Westerse contraspionage kwam verschillende contacten op het spoor tussen deze Russische spionnen en Europese topambtenaren bij gevoelige departementen, zoals het Europese Defensie Agentschap (EDA), de Europese dienst voor Extern Optreden (EEAS), de militaire pijler, maar ook bij het Europees Parlement. Verschillende van deze ambtenaren werden na verdenking teruggeroepen naar hun thuisland en verschillende Lidstaten, met name Duitsland en Polen, zouden ook Russische spionnen hebben uitgewezen. 1. a) Heeft u weet van Russische diplomaten die in feite spionageactiviteiten uitvoeren? b) Kunt u apart voor de EU, de NAVO en BelgiŽ meedelen hoeveel Russische spionnen gekend zijn? c) Hoeveel Russische spionnen dienden terug te keren naar hun thuisland nadat de EU, de NAVO of BelgiŽ stappen tegen hen hadden ondernomen? Gelieve hiervan een aparte opdeling te maken voor de EU, de NAVO en BelgiŽ. 2. a) Heeft de Belgische diplomatie haar bezorgdheden over bepaalde personen geuit tegen de Russische ambassadeur? b) Hoeveel personen betreft het? c) Wat was het antwoord van de Russische ambassadeur? 3. a) Heeft u weet van contactpersonen bij de EU, de NAVO of BelgiŽ die informatie bezorgden aan Russische spionnen? b) Kunt u apart voor de EU, de NAVO en BelgiŽ meedelen hoeveel contactpersonen van de Russische spionnen gekend zijn? c) Kunt u meedelen tot welke departementen van de EU, de NAVO of de Belgische of deelstatelijke overheden de contactpersonen van deze spionnen behoren? d) Hoeveel contactpersonen dienden terug te keren naar hun thuisland nadat de EU, de NAVO of BelgiŽ stappen tegen hen hadden ondernomen? Gelieve hiervan een aparte opdeling te maken voor de EU, de NAVO en BelgiŽ. 4. a) Werden Belgen bij de EU, de NAVO of de Belgische of deelstatelijke overheden geÔdentificeerd als contactpersoon voor Russische spionnen? b) Zo ja, hoeveel? c) Waar zijn/waren deze tewerkgesteld (aantal per specifiek departement)? d) Welke gevolgen werden hieraan door ons land gegeven? 5. Kunt u toelichting geven over de informatie die werd verworven door Russische spionnen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De antwoorden op de verschillende gestelde vragen zijn geclassificeerd en mogen niet verspreid worden. (Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, Belgisch Staatsblad, 7 mei 1999)

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenNAVO | BUITENLANDS BELEID | PERSONEEL IN DIPLOMATIEKE DIENST | EUROPESE UNIE | SPIONAGE | RUSLAND