...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0379 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel De verkoop en aankoop van gebouwen en terreinen.
Datum indiening15/09/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Deze vraag herneemt het onderwerp van mijn schriftelijke vraag van 23 oktober 2014 (vraag nr. 51, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 2, blz. 194) over de verkoop en aankoop van gebouwen en terreinen, met het oog op een update van de gegevens. 1. Kunt u een overzicht geven van alle gebouwen en terreinen die in 2014 en 2015 werden aangekocht en verkocht door Defensie? Graag vermelding van de aankoop- of verkoopprijs, alsook van de verkoper of koper. 2. Welke gebouwen en terreinen staan momenteel te koop? Graag een actueel overzicht met vermelding van hoe lang ze al te koop staan. 3. Welke gebouwen en terreinen plant Defensie verder in de toekomst te verkopen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Sinds 2014 werd door Defensie geen enkel gebouw of terrein aangekocht. In dezelfde periode heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn volgende inkomsten gerealiseerd ten voordele van Defensie met de vervreemding van gebouwen en terreinen: - 2014: 13,8 miljoen euro; - 2015: 5,3 miljoen euro (toestand 24 september). Een volledig overzicht van deze verkopen wordt in de tabel in bijlage A hernomen. 2. De tabel in bijlage B herneemt de lijst van de gebouwen en terreinen die werden overgedragen aan FOD FinanciŽn voor verkoop, maar waarvoor de verkoopakte noch de opbrengsten werden ontvangen door Defensie. 3. De bijlage C herneemt de lijst van de gebouwen en terreinen die Defensie plant om in de toekomst, op basis van de vandaag gekende gegevens, over te dragen aan FOD FinanciŽn voor vervreemding. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | ONROEREND EIGENDOM | VERKOOP | AANKOOP