...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0155 - Zittingsperiode : 54


Auteur Olivier Chastel, MR
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel VN-top.
Datum indiening30/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum30/10/2015

 
Vraag

Van 25 tot en met 27 september 2015 vond in New York de VN-top voor duurzame ontwikkeling plaats. De nieuwe ontwikkelingsagenda omvat 17 ambitieuze doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling die tegen 2030 verwezenlijkt moeten worden. De nieuwe VN-ontwikkelingsagenda bouwt volledig voort op de Millenniumdoelstellingen. Welke krachtlijnen en prioriteiten hebt u namens België bepleit op de VN-top voor duurzame ontwikkeling?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Zoals ik reeds heb kunnen zeggen, is de goedkeuring van de post-2015-agenda te New York een historisch moment, met als doel om de wereld te veranderen tegen 2030. Hij volgt uiteraard de Millenniumdoelstellingen op, maar het universeel karakter van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen betekent dat ze bestemd zijn voor alle landen die hem goedgekeurd hebben, wat ook de ontwikkelingsstatus van hun maatschappij, hun economie en hun leefmilieu moge wezen. En het is nu net dit universeel kenmerk dat er een bijzonder historisch moment van de Verenigde Naties van gemaakt heeft; samen, in partnerschap, gaan ze de wereld veranderen! Voor wat de richtsnoeren en de verdedigede prioriteiten in New York betreft, verwijs ik u door naar de toespraak van de eerste minister, Charles Michel, tijdens de Top voor Duurzame Ontwikkeling van de VN. Zoals u reeds weet, heeft de regering in oktober laatstleden aangekondigd dat hij van de duurzame ontwikkeling (DO) een hoofddoelstelling tijdens de legislatuur zal maken. Het is belangrijk dat België zich zo snel mogelijk deze DOD eigen maakt om ze volledig te kunnen bereiken. Bepaalde doelstellingen passen binnen bepaalde doelstellingen die reeds gevat zijn in de federale lange termijn visie voor duurzame ontwikkeling goedgekeurd in mei 2013. Het opstellen van de post-2015-agenda voor de strijd tegen de armoede en de duurzame ontwikkeling is één van de belangrijkste dossiers op de agenda van de verenigde Naties de komende jaren. De implementatie van deze doelstellingen in België is eveneens één van de prioritaire dossiers in het kader van mijn federale bevoegdheid. Ik denk trouwens dat deze doelstellingen Karl Falkenberg (Algemeen Directeur van de AD Energie in de Europese Commissie) zullen inspireren in zijn ontwerpstrategie voor DO die hij moet opstellen op vraag van de heer Juncker. De Ministerraad heeft me in juli de missie toevertrouwd als minister belast met Duurzame Ontwikkeling, om deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) te implementeren in België. Hiertoe ben ik van plan om de uitvoering ervan te coördineren en om de nadruk te leggen op de doelstellingen die vallen onder de federale bevoegdheid, zijnde doelstelling 7, 12 en 13. Doelstelling 7 wil verzekeren dat iedereen toegang heeft tot betrouwbare, duurzame en moderne energiediensten tegen een redelijke kost. Deze doelstelling is dan ook één van mijn prioriteiten in het kader van het interfederaal energiepakt dat ik samen met de Gewesten aan het voorbereiden ben. Doelstelling 12 gaat over de duurzame productie- en consumptiewijzen. In diezelfde zin heb ik een aantal maanden geleden de opdracht gegeven om een studie uit te voeren naar de economische impact van de circulaire economie in België. Deze zal ons de te overwegen pistes aanwijzen. Doelstelling 13 van zijn kant betreft de strijd tegen de opwarming van de aarde. Mijn aanwezigheid op de Conferentie te Parijs (COP21) is de gelegenheid om mijn overtuiging te herhalen om te komen tot een juridisch bindende ambitieuze internationale Overeenkomst met evenredig verdeelde engagementen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMILIEUBELEID
Eurovoc-descriptorenONTWIKKELINGSBELEID | MILIEUBELEID | DUURZAME ONTWIKKELING | UNCED