...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0150 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Diversificatie en spreiding van de beleggingen van Synatom.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva van NIRAS staat te lezen dat de Commissie voor nucleaire voorzieningen van mening was dat de langetermijnlening die Synatom op 15 juli 2005 aan Elia had toegestaan, in tegenspraak was met de door de wet gevraagde diversificatie en spreiding van de beleggingen. De Commissie vroeg Synatom derhalve een nieuw beleggingsvoorstel te doen. Synatom tekende daartegen verzet aan bij de minister bevoegd voor Energie, maar ontving destijds geen officieel antwoord van die laatste. 1. Wat is er sindsdien gebeurd? Heeft de minister geantwoord? En belangrijker nog, werd er een nieuw beleggingsvoorstel geformuleerd en doorgevoerd? 2. De Commissie voor nucleaire voorzieningen bracht in 2005 voorts een advies uit waarin de categorieën van activa waarin Synatom mag investeren, werden vastgelegd. Synatom tekende ook tegen dat advies verzet aan bij de minister bevoegd voor Energie. Er werd destijds geen officieel antwoord verstrekt. Wat is er sindsdien gebeurd? Heeft de minister geantwoord? En belangrijker nog, in welke categorieën van activa mag Synatom vandaag investeren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De twee adviezen van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, tegen dewelke door Synatom een beroep was aangetekend bij de minister die bevoegd is voor Energie, hebben destijds nooit een direct antwoord gekregen van de toenmalige minister of van zijn opvolger. Sindsdien is de situatie behoorlijk veranderd. Er was de wetswijziging zelf in 2007 en de situatie rond de investeringen door Synatom zelf is veranderd sinds de situatie van 2005. Bijna de helft van de lening toegekend aan Elia en waarvan sprake in bovenstaande vraag, werd in 2009 terugbetaald. Het volledige aan Elia geleende bedrag vertegenwoordigt vandaag slechts 5 % van de totale voorzieningen (ten opzichte van het percentrage van 19 % in 2005). Bijkomend is Electrabel in 2010 volledig uit het aandeelhouderschap van Elia gestapt. Vandaag worden de beleggingen voornamelijk gedaan in obligaties uitgegeven door de OESO-landen die de hoedanigheid "Investment Grade" hebben. Synatom stelt jaarlijks zijn investeringspolitiek voor aan de Commissie voor nucleaire voorzieningen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | GARANTIE | KAPITAALBELEGGING | ENERGIEBELEID | NUCLEAIR BELEID