...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0147 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Continu´teit van de financiering van het langetermijnbeheer van radioactief afval overeenkomstig het beginsel 'de vervuiler betaalt'.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In haar derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva adviseert NIRAS het wettelijke kader zodanig aan te passen dat de continu´teit van de financiering van het langetermijnbeheer van het radioactieve afval wordt gewaarborgd overeenkomstig het beginsel 'de vervuiler betaalt', ook wanneer een producent zijn economische activiteiten stopzet of wanneer hij de hoedanigheid van exploitant verliest vˇˇr het einde van dit beheer. De beoogde mechanismen moeten het mogelijk maken rekening te houden met de bijzonder lange termijnen en verre deadlines die eigen zijn aan het langetermijnbeheer van radioactief afval. Het kader zou dus zodanig moeten worden aangepast dat de keten van financieel verantwoordelijken wordt verduidelijkt, waarbij een producent zijn financiŰle verantwoordelijkheid tot een nader te bepalen tijdstip behoudt. Een en ander zou kunnen leiden tot de verplichting de financieel verantwoordelijke aan te duiden die zich in de plaats stelt van de producent die zijn activiteiten tijdens die bepaalde periode vrijwillig stopzet terwijl hij nog steeds gebruikmaakt van de diensten van NIRAS. Een van de voorwaarden voor de overdracht van de residuale verantwoordelijkheid kan volgens NIRAS de betaling van een reglementair vastgelegde risicopremie zijn. 1. Welk concreet gevolg werd aan die aanbeveling gegeven? 2. Tot welke wetswijziging of andere wijzigingen heeft die aanbeveling geleid? 3. Welke maatregelen zult u treffen ter aanvulling van wat in voorkomend geval reeds werd ondernomen en welk tijdpad heeft u daartoe vastgelegd?á


 
Status 1 rÚponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

In het huidige scenario moeten de nucleaire voorzieningen beschikbaar zijn tot het begin van de volgende eeuw. De institutionele controle is voorzien vanaf 2100. De nucleaire uitstap op zich is voorzien vanaf 2025. Onze prioriteit is het verzekeren dat de voorzieningen nog altijd beschikbaar zullen zijn om zo de belangen van de Staat en dus van alle burgers te beschermen. We hebben nu tot 2025 om een gepaste oplossing te vinden. U zal het met me eens zijn dat de beoogde tijdsspanne in dit dossier een unieke uitdaging is zowel op wetgevend als reglementaire vlak, en dit om de traceerbaarheid van financiŰle verantwoordelijken in de keten over een zo een lange periode en tot op een wijselijk te bepalen moment, te kunnen verzekeren. Met het doel om verbeteringsvoorstellen van het systeem van de nucleaire voorzieningen voor de ontmanteling van kerncentrales en het beheer van de verbruikte brandstoffen, aan de regering voor te leggen, wordt deze problematiek nu ook besproken in de werkgroep Wetgeving. Er zullen tevens voorstellen worden gedaan voor wat betreft de andere nucleaire exploitanten. Een eerste rapport wordt verwacht voor midden 2016.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenRADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | FINANCIERING | BEHEER VAN AFVALSTOFFEN | ENERGIEBELEID | NUCLEAIR BELEID