...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0145 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Transparantie van de geconsolideerde jaarrekeningen van Electrabel.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

In het derde rapport over de inventaris van de nucleaire passiva van NIRAS staat te lezen dat Electrabel sinds 2006 geen geconsolideerde jaarrekeningen meer heeft gepubliceerd. De Commissie voor nucleaire voorzieningen was dus niet meer in staat om de informatie met betrekking tot zijn schuldratio te controleren op basis van de geconsolideerde jaarrekeningen. Sinds 2010 bezorgde Electrabel de Commissie, op 30 juni en 31 december van elk jaar, respectievelijk het beperkte overzichtsverslag en het verslag van elk boekjaar van zijn commissaris-revisor met de samengevatte geconsolideerde financiŽle informatie die exclusief bestemd is voor de Commissie. Deze geconsolideerde financiŽle informatie vormt geen volledig stel financiŽle staten volgens het IFRS-referentiesysteem (International Financial Reporting Standards). 1. Is er verandering in die situatie gekomen? 2. Welke specifieke maatregelen werden er genomen om voor meer transparantie te† zorgen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Sinds het derde inventarisrapport van de nucleaire passiva van NIRAS is de situatie fel geŽvolueerd. Vooreerst zou ik graag willen verduidelijken dat het verslag uitgegeven door Electrabel een dubbel doel heeft: - enerzijds toelaten de netto financiŽle schuldratio van de Groep te bepalen, die in de teller de netto financiŽle schulden en in de noemer de som van de netto financiŽle schulden en het eigen vermogen weergeeft; - anderzijds moet deze als referentie kunnen dienen om de ratingagentschappen toe te laten de kredietrating van Electrabel zoals gevraagd door de Commissie nucleaire voorzieningen te evalueren. In dat kader heeft de Groep Electrabel een financiŽle staat, een resultatenrekening, een staat van het algemeen resultaat alsook een staat van de wijzigingen van het eigen vermogen en een staat van de geconsolideerde kasbewegingen van het op 31 december 2014 afgesloten boekjaar voorgelegd. Deze staten worden opgesteld conform de evaluatieregels en de boekhoudregels van het referentiekader van IFRS (International Financial Reporting Standards) zoals aangenomen in de Europese Unie. De financiŽle informatie zoals voorgelegd in dat rapport bevat niet alle toelichtingen zoals gevraagd door het referentiekader van IFRS gezien zij niet tot doel heeft een volledig overzicht te geven van de financiŽle staten. Deze informatie vermeldt voornamelijk de toelichtingen die moeten toelaten de evolutie van het eigen vermogen en de netto financiŽle schulden van de Groep over het verlopen boekjaar en de samenstelling op de afsluiting ervan op 31 december 2014 te begrijpen. Deze documenten worden toegelicht tijdens de vergadering van de Commissie nucleaire voorzieningen en alle vragen die leden zouden hebben kunnen dan gesteld worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenBOEKHOUDING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | BOEKHOUDKUNDIGE RESERVE | KERNCENTRALE