...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0144 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Sub-departement Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Titel Kosten voor het kernafvalbeheer na 2100.
Datum indiening16/09/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum16/10/2015

 
Vraag

Zoals NIRAS in haar diverse publicaties schrijft, houdt langlevend radioactief afval (van de categorieŽn B en C) gedurende duizenden tot honderdduizenden jaren mogelijke risico's in voor mens en milieu. Daarom moet het afval tijdens die hele, zeer lange, periode veilig worden beheerd. Ook nadat de bergingsinstallatie wordt afgesloten, moeten de monitoring, de controle en de werking ervan gedurende een zeer lange periode worden bekostigd. 1. Waarom wordt er bij de inventarisering van de nucleaire passiva gekeken naar een tijdvak dat niet verder reikt dan het jaar 2100, terwijl de lasten daarna nog duizenden jaren lang zullen voortbestaan? 2. Hoe wordt het principe 'de vervuiler betaalt' toegepast bij de raming van de lasten voor het beheer van het afval en de site over die periode van duizenden jaren? 3. Hoe wordt er gewaarborgd dat niet de toekomstige generaties, maar de huidige vervuilers de rekening zullen betalen? 4. Welke jaarlijkse gemiddelde kosten worden er in aanmerking genomen voor de vaststelling van het bedrag van de voorzieningen voor de jaren na 2100? 5. Er zullen ontegensprekelijk langetermijnkosten zijn, al zullen ze dan minder hoog liggen dan de initiŽle kosten (bouw, initiŽle opslag, monitoring van de berging, enz.). Hoe worden ze concreet ingecalculeerd bij de vaststelling van de nodige voorzieningen? 6. Gaat men ervan uit niet de vervuiler, maar de overheid na 2100 moet opdraaien voor die lasten?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Het huidige referentiescenario voorziet in de volledige sluiting van de geologische bergingsinstallaties in 2100. Vanaf dan begint de zogenaamde periode van "institutionele controle van de site", waarvan de omvang en de duur nog niet reglementair werd vastgesteld. De voorzieningen die moeten dienen om de institutionele controle te betalen zijn al voorzien in het tariefsysteem dat wordt toegepast door NIRAS. De bergingskosten houden een provisie in voor de zogenaamde "overgang naar de institutionele controle" waarvan het bedrag toegekend wordt aan een specifiek fonds. Dit fonds zal geleidelijk aan worden samengesteld door de tariefbetalingen aan het lange termijn fonds en zal dus beschikbaar zijn bij de sluiting van de installaties. Het bedrag van het fonds werd op zo een wijze berekend dat voor een gegeven financieel rendement, de jaarlijkse netto-intresten zonder inflatie moeten volstaan om de jaarlijkse kosten voor de institutionele controle te dekken en dit eeuwigdurend. In het huidige bergingsscenario is in de tarievenschatting voor de periode 2014-2018 de jaarlijkse kost geschat op 400.000 euro in constante waarde. Op basis van een nettorendement zonder inflatie van 1%, zal een bedrag van 40 miljoen euro samengesteld binnen het lange termijn fonds, toelaten om eeuwigdurend een jaarlijkse constante rente van 400.000 euro te generen die nodig is voor de institutionele controle.

 
Eurovoc-hoofddescriptorENERGIEBELEID
Eurovoc-descriptorenKOSTEN DOOR VERONTREINIGING | RADIOACTIEF AFVAL | KERNENERGIE | ENERGIEBELEID | NUCLEAIR BELEID | NUCLEAIRE VEILIGHEID